Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Munchshofen

  Eponimiczne stanowisko kultury eneolitycznej, położone na terenie Bawarii k. Strau-bing. Wpływy tej kultury sięgały do Austrii (w okolice Salzburga) i Czech. Ceramika zdobiona ornamentyką ściegu bruzdowego, inkrustowanego białą pastą, nawiązuje do tradycji epirósseńskich, jednocześnie mając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mladeć

  Jaskiniowe stanowisko gómopaleolityczne k. Litovli na pn. Morawach (Czechy). Zawierało liczne szkielety ludzkie (dokładna liczba nie jest znana), obok wyrobów oryniackich, głównie kościanych (np. grotów oszczepów typu Mladeć), oraz bardzo niewielu wyrobów kamiennych. Znaleziska te są bardzo istotne dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mołodowa

  Wielowarstwowe stanowiska środkowo-i gómopaleolityczne na lessowej terasie Dniestru, w rejonie Kelmency (Chmielnickij, Ukraina). Stanowisko Mołodowa I — sekwencja warstw środkowopaleolitycz-nych mustiersko-lewaluaskich, datowanych na ok. 50-40 tys. lat temu, z unikatową strukturą mieszkalną z kości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mondsee

  Osada jeziorna, eponimiczna dla kultuiy eneolitycznej pn. obrzeżenia Alp, położona w Górnej Austrii. Kultura ta uformowała się na podłożu kultury Cortaillod, z udziałem wpływów lendzielskich ze środk. Europy. Związany z nią był przyalpejski ośrodek produkcji wyrobów miedzianych. Stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miecze dziwerowane

  Miecze wykonane przy zastosowaniu skomplikowanej techniki, nazywanej potocznie damasceńską.

  Polegała ona na skuwaniu głowni z różnorodnego, celowo dobieranego materiału — cienkich prętów żelaza i stali o różnym stopniu nawęglenia oraz wysokofosforowego żelaza. W wyniku precyzyjnego skuwania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meadowcroft

  Nawis skalny k. Pittsburga (Pensylwania). Unikatowa sekwencja obejmująca okres paleo-indiański, która zgodnie z datami radiowęglowymi rozpoczyna się ok. 17 tys. lat temu i od początku zawiera ostrza liściowate. Jeśli daty te nie są postarzone przez spalanie kopalnego węgla, o czym ewentualnie mogłyby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikocka kultura

  Początkowo uważana za ostatnie stadium kultury aszelskiej, charakteryzujące się wydłużonymi pięściakami o grubej podstawie. Została zdefiniowana na podstawie inwentarza najwyższej warstwy stanowiska La Micoąue (w dep. Dordogne, we Francji), którą odnoszono do wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melka Kunture

  Kompleks stanowisk paleontologicznych i archeologicznych położony w dorzeczu rzeki Awash, ok. 50 km na południe od Addis Abeby (Etiopia). W najwcześniejszych stanowiskach (Karre I i Gambore I), datowanych na 1,7-1,6 min lat temu, odkryto ślady kultury oldowajskiej i szczątków hominidów o niezbyt wyraźnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mersin

  Wielki tell neolityczny i eneolityczny w Cylicji (pd.-wsch. Turcja). Najniższe poziomy neolityczne (33-28) charakteryzuje zabudowa małymi, kamiennymi domami na planie prostokąta i obecność ceramiki o ciemnej, błyszczącej powierzchni (DFBW).

  W wyższych poziomach (27-24) odkryto architekturę z cegły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meziriczi

  Otwarte stanowisko lessowe k. Czerka-sów na Ukrainie. Znane przede wszystkim z odkrycia czterech najlepiej zachowanych budowli z kości mamuta, otoczonych ogniskami i strefami produkcyjnymi. Odkryto liczne przedmioty zdobione z kości i rogu, np. schematyczne statuetki antropomorficzne. Datowane na ok. 17-15...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry