Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Nabta Playa

    Piaszczysta kotlina położona ok. 100 km na zachód od Abu Simbel w Górnym Egipcie; odkryto na niej znaczne zgrupowanie stanowisk póź-nopaleolitycznych i neolitycznych.

    Stanowiska neolityczne tworzą sekwencję z okresu od 8 200-7 100 lat temu; charakteryzują się stabilnością zasiedlenia i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /993

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nawis

    Inaczej schronisko podskalne: naturalne zagłębienie, najczęściej w dolnej części ściany skalnej, służące jako miejsce na obozowisko lub osadę prehistoryczną. Ślady takich obozowisk lub osad są zachowane w osadach detrytycznych, które osadzały się pod nawisem.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nea Nikomedea

    Osada neolityczna na terenie Macedonii greckiej należąca do kultury Protosesklo. Odkryto szereg domów czworokątnych o ścianach polepianych gliną, a także groby położone pomiędzy domami. Bardzo wczesna data radiowęglowa (8 200 lat temu, co odpowiada ok. 7 000 lat B.C.) sytuuje tę osadę wśród...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /380

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mureybet

    Tell neolityczny położony nad środkowym Eufratem (Syria). W ponad 12 m nawarstwień stwierdzono obecność czterech głównych faz osadniczych: I — warstwy natufskie (la) i epinatufskie (Ib) z okresu 10,4-10,1 tys. lat temu, II i III — odpowiadające neolitowi preceramicznemu A (10,1-9,6 tys. lat temu) oraz...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /679

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Musov

    Kompleks stanowisk z okresu rzymskiego znajdujący się w Muśowie na Morawach, Czechy. W jego skład wchodzi rzymska „stacja”, zajmująca wierzchołek wzgórza, otoczona fortyfikacjami (dobrze zachowaną fosą).

    W jej obrębie znaleziono pozostałości rzymskich budowli wzniesionych z kamienia i cegieł oraz...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 591

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Monte Verde

    Otwarte stanowisko paleoindiań-skie w okolicach miasta Llanąuihue w Chile. Najwcześniejszy poziom kulturowy (I) z narzędziami otoczakowymi jest datowany na ok. 33 tys. lat temu. Młodszy horyzont, związany z kopalnym torfowiskiem, datowany na ok. 13 tys. lat temu, dostarczył unikatowego zespołu 12...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /647

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Moravany

    Kompleks otwartych stanowisk górńo-paleolitycznych w okolicach Pieszczan w zach. Słowacji. Najstarsze stanowiska związane są z późną fazą specyficznego wariantu kultury szeleckiej, z dwustronnymi ostrzami trójkątnymi z wypukłą podstawą (tzw. groty typu Moravany-Dlha).

    Następną fazę stanowi...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /769

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mikrolityczne narzędzia, mikrolity

    Kamienne narzędzia o małych rozmiarach (mniejsze od 2,5-3,0 cm), wykonywane zarówno z odłupków, jak i wiórków. Były najczęściej zbrojnikami wkładanymi w oprawy ostrzy kościanych, rogowych lub drewnianych.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /243

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Morin

    Stanowisko jaskiniowe w prow. Santander (Hiszpania). Bardzo bogata sekwencja stratygraficzna od poziomów mustierskich (szereg różnych grup z wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia: kultura mustierska z narzędziami zębatymi, kultura mustierska z ciosakami typu afrykańskiego, kultura mustierska z tradycją...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /722

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Milovice

    Otwarte stanowisko gómopaleolityczne na stokach Gór Pawłowskich k; Breclavia (Czechy). Najwcześniejsze ślady z okresu ok. 30 tys. lat dotyczą kultury oryniackiej. Następnie, w okresie 25 do 23 tys. lat temu, pojawia się osadnictwo graweckie z okrągłą konstrukcją szałasową z kości mamuta, której...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /568

    praca w formacie txt

Do góry