Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pfyn

  Grupa kulturowa wczesnego eneolitu na pn. obrzeżeniu Alp, nazwana od stanowiska torfowego Pfyn-Breitenloo we wsch. Szwajcarii. Powstała pod wpływem kultury michelsberskiej, która nałożyła się na tradycje kompleksu Cortaillod-Chassey-Lagozza i postwstęgowe z grupy (kultury) Altheim.

  Datowana na I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parta

  Niski tell należący do grupy Szakalhat z kultury wschodniej ceramiki linearnej oraz kultury winczańskiej. W centralnej części tellu odkryto duży budynek (1,5x7 m) z rodzajem glinianej platformy i ogniskiem, otoczonymi czaszkami bydła i dwoma dużymi figurami glinianymi z głową ludzką i zwierzęcą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quafzeh

  Jaskinia położona k. Yzreel, w pn. Izraelu. Odkryto w niej sekwencję warstw mustiersko-lewa-luaskich (L-F) oraz gómopaleolitycznych (E-C). Warstwy środkowopaleolityczne zawierały bogatą faunę z turem, jeleniem, danielem i nosorożcem oraz zgrupowanie pochówków (6 osobników dorosłych i 8 dzieci), w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietersburg

  Przemysł charakteryzujący południowoafrykańską środkową epokę kamienia, nazwany od powierzchniowego stanowiska w rejonie Pietersburg w Transwalu (RPA), najlepiej jednak reprezentowany w „Cave of Hearths”, w pn. Transwalu. Przemysł ten charakteryzuje się produkcją odłupków i wiórów z rdzeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pavlov

  Otwarte, lessowe stanowisko graweckie u stóp Gór Pawłowskich (okolice Breclavia, Czechy). Kilkanaście struktur mieszkalnych z ogniskami, otoczonych bardzo licznymi śladami obróbki kamienia (ponad 100 tys. wyrobów i odpadków z produkcji), w tym głównie z krzemienia morenowego pochodzącego ze Śląska, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięściaki

  Narzędzia o owalnym lub migdałowatym kształcie, uzyskane przez dwustronną obróbkę brył kamiennych, czyli odbijanie odłupków na obu stronach biyły kamiennej; na przecięciu negatywów tych odbić powstawała ostra krawędź służąca do cięcia lub skrobania.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pech Merle

  Jaskinia z malowidłami naskalnymi k. Cabreret (dep. Lot, Francja). Tworzy dwa piętra, z których w dolnym, długości ok. 300 m, odkryto kilka zespołów malowideł i rytów. Bliżej wejścia występują znaki punktowe oraz odciski rąk.

  Główna galeria zawiera znany fryz czarnofigurowy, przedstawiający byki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pincevent

  Otwarte stanowisko magdaleńskie na brzegu Sekwany w pn. Francji. W osadach rzecznych odkryto cztery poziomy kulturowe, datowane na okres Dryasu II (ok. 12 tys. lat temu). Najlepiej zbadana dotychczas część stanowiska (sektor 36) stała się podstawą do opracowania modelu obozowiska z jednym lub trzema...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pekarna

  Jaskinia w Morawskim Krasie (Czechy), w której odkryto ślady obozowisk magdaleńskich, datowanych na okres Bóllingu (ok. 13 tys. lat temu). Najciekawsze są ryty na żebrach reniferów i koni, przedstawiające w sposób naturalistyczny konie i bizony, a także fragmenty kości z rytami niedźwiedzi i reniferów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polianica

  Tell eneolityczny k. Targowiszte w środk. części Bułgarii. Najniższa warstwa odpowiada kulturze Marica, następne — kulturze Gumelnita--Karanowo VI. Interesujący jest plan zabudowy ułożonej wzdłuż krzyżujących się ulic i wpisanych w granice czworokątnej fortyfikacji. Ok. 200 m od tellu odkryto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry