Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sarnowo

  Cmentarzysko w okolicach Włocławka, złożone z 9 grobów kujawskich (z trapezowatymi nasypami o dł. 38-83 m), z których każdy zawierał po kilka grobów szkieletowych, wyposażonych w ceramikę i narzędzia kamienne. Pod nasypami grobów nr 7 i 8 odkryto ślady obozowisk najstarszej fazy kultury pucharów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryżanovka

  Kurhan późnoscytyjski średniej wielkości (w XIX w. 7,5 m wys. i ok. 35 m średnicy), zwany Wielkim Kurhanem Ryżanowskim, położony w strefie leśno-stepowej, w górnym dorzeczu Bohu, ok. 150 km na południe od Kijowa. W 1887 r. w jego bocznej części odkryto pochówek młodej kobiety („księżniczki”)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /4 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sagvar

  Otwarte stanowisko epigraweckie na Węgrzech, na zachodnim brzegu Balatonu. Dwa poziomy kulturowe są datowane na okres ok. 19-18 tys. lat temu. W górnej warstwie odkryto ślady dwóch szałasów na planie okręgu, opartych na konstrukcji z poroży reniferów. Przemysł kamienny, zaliczany do sagva-ranu, oparty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saint - Michel - du - Touch

  Naturalnie obronna osada kultury (Jhassey u ujścia rzeki Tbuch do Garon-ny (Haute-Garonne, Francja). Ponad 300 jam różnego przeznaczenia oraz liczne bruki z przepalonych otoczaków. Częściowo otoczona palisadą, a częściowo dolinami rzek. Znaleziska szczątków roślinnych potwierdzają dużą rolę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rouffignac

  Jedna z najwcześniej odkrytych jaskiń ze sztuką naskalną w dep. Dordogne (Francja). Jest to wielki, bardzo rozgałęziony, system krasowy o łącznej długości korytarzy ponad 1 km. Zawiera kilkanaście zespołów rytów i malowideł przedstawiających najczęściej bizony, konie i mamuty, a także, choć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzenie

  Konkrecje lub okruchy skał łupliwych, od których zostały celowo przez człowieka odbite odłupki, służące jako narzędzia lub też przerabiane na narzędzia. Niekiedy w podobny sposób jak rdzenie formowano narzędzia; odłupki nie były wówczas celowym produktem, lecz odpadkami w procesie obróbki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendina

  Otoczona rowem osada neolityczna k. Potenzy (pd. Włochy). Datowana na 5 100-4 500 lat B.C., złożona z półziemianek o wymiarach 8-12x4,5-4,0 m; dostarczyła ceramiki typu impresso, przemysłu kamiennego niewiórowego (częściowo z obsydianu z Wysp Liparyjskich). Gospodarka rolniczo-hodowlana z pszenicą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rio Seco

  Otwarte stanowisko preceramiczne k. Limy w Peru. Datowane na okres ok. 3 700 lat temu. Odkryto kilka konstrukcji kamiennych i dwie platformy, prawdopodobnie o funkcji ceremonialnej. Ponadto znaleziono w nim tkaniny bawełniane, wyroby kamienne i naczynia z kręgów wieloryba.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rossen

  Eponimiczne stanowisko kultury późnej ceramiki wstęgowej kłutej, które zawierało ok. 100 grobów, głównie szkieletowych i kilka ciałopalnych.

  Kultura rosseńska wywodzi się z grupy Grossgartach. Rozprzestrzeniła się na teren międzyrzecza Łaby i Soławy, Bawarii, Szwajcarii, a jej wpływy sięgały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Predmosti

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne k. Prerova na Morawach. Badane jeszcze w końcu XIX w.; dostarczyło wielkiej ilości znalezisk graweckich, m.in. znanych wizerunków postaci ludzkich, figurek zwierzęcych (np. mamutów) i ozdób z kości słoniowej.

  Najbardziej znanym, niestety słabo udokumentowanym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry