Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Schussenried

  Określenie grupy kulturowej eneolitu, pokrewnej kulturze michelsberskiej, występującej na ograniczonym obszarze zach. Niemiec (Badenia, Wirtembergia). Nazwa pochodzi od stanowiska na dawnym brzegu jez. Feder k. Ulm (Niemcy). W formowaniu tej grupy istotną rolę odegrały tradycje epirós-seńskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Star Carr

  Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorba

  Wielowarstwowe stanowisko neolityczne na Malcie. Najstarsze warstwy są datowane na koniec V tysiąclecia B.C. i związane z ceramiką typu impresso, a także z gospodarką rolniczo-hodowlaną. Młodsze warstwy z IV tysiąclecia B.C. zawierały ceramikę szarą i malowaną motywami geometrycznymi. W fazie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sauveterre - la - Lemance (schronisko Martinet)

  Stanowisko eponimiczne kultury sowterskiej w dep. Lot-et-Garonne (Francja). W warstwach datowanych na okres preborealny odkryto przemysły kamienne z licznymi mikrolitami geometrycznymi (trójkąty, segmenty, ostrza sowterskie stromo retuszowane na obu bokach), a także wiórkami tylcowymi i drapaczami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salpetriere

  Stanowisko jaskiniowe w dolinie rzeki Gard (pd. Francja); znajduje się w nim jedna z podstawowych sekwencji górnego paleolitu w tym regionie. Po warstwach oryniackich i solutrejskich obserwuje się lokalną ewolucję kultury solutrejskiej (tzw. kultura salpetiyjska), po której występują ślady osadnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozłupce

  Na ogół dwustronnie obrabiane narzędzia z odłupka lub z surowego fragmentu skały, przypominające pięściak. W przeciwieństwie do niego zamiast kłującego wierzchołka ma poprzeczną krawędź, uformowaną na przecięciu dwu naturalnych (nie obrobionych) płaszczyzn, ewentualnie na przecięciu dwu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salzmunde

  Eponimiczne stanowisko eneolitycznej grupy kulturowej, położone w okolicach Halle nad Soławą (Niemcy). Jest ona częścią kultury pucharów lejkowatych, związana ze stosunkowo późną jej fazą rozwojową.

  Znane są wyżynne osady obronne (np. Halle-Dolauer Heide) oraz cmentarzyska płaskie i pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudki

  Kopalnia rud żelaza k. Nowej Słupi w G. Świętokrzyskich, w której odkryto ślady eksploatacji rud hematytu prowadzonej w okresie rzymskim. Z tego czasu zachowały się pionowe szyby, obudowane drewnianą konstrukcją na zrąb, sięgające do głęb. ok. 20 m, oraz poziome chodniki, o wysokości wynoszącej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarisske Michalany

  Stanowisko późnej fazy wschodniej ceramiki linearnej, położone k. Preśova (wsch. Słowacja), najbardziej zbliżone do granic Polski. Było zasiedlone również przez ludność kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudna Glava

  Eneolityczna kopalnia miedzi we wsch. Serbii k. Boru. Odkryto ok. 30 szybów o głębokości do 3,2 m. Była eksploatowana w okresie młodszej fazy (D) kultury winczańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry