Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Torre in Pietra

  Stanowisko archeologiczne odkryte w osadach rzecznych i laguny morskiej w okolicach Rzymu; obejmuje sekwencję warstw kulturowych od ok. 430 tys. do ok. 100 tys. lat temu. Sekwencję rozpoczynają przemysły aszelskie z wydłużonymi, migdałowatymi pięściakami wraz z narzędziami otoczakowymi i odłupkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temnata

  Jaskiniowe stanowisko paleolityczne k. Karlukowa, w pn. Bułgarii. Polsko-bułgarsko-francu-skie badania w latach 80. odkryły sekwencję warstw środkowopaleolitycznych, datowanych na okres 180-67 tys. lat temu, oraz kulturę przejściową związaną z ewolucją technologii lewaluaskiej w gómopaleoli-tyczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tournay

  Miasto w pd.-zach. Belgii, w którym w 1653 r. odkryto grób frankońskiego władcy Childe-ryka, zmarłego w 481-482 r., ojca twórcy potęgi państwa merowińskiego — Chlodwiga. Dokładne określenie czyje szczątki pochowano w omawianym grobie, było możliwe dzięki znalezisku pierścienia odkrytego wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tartaria

  Tell położony w Transylwanii k. Cluj (Rumunia); odkryto w nim warstwy kultury winczańskiej, Petresti i Cotofeni.

  Najlepiej poznano zawartość jamy łączonej z późną kulturą winczańską, która zawierała figurki terakotowe i alabastrowe, bransolety z muszli Spondylus, przedmioty w kształcie kotwicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talayotes

  Specyficzne typy budowli megalitycznych występujące na Balearach, a przede wszystkim na Majorce.

  Istotną rolę na początku rozwoju talayotes odgrywała kultura pucharów lejkowatych z wybrzeża Hiszpanii, później w epoce brązu następuje izolacja Balearów i rozwój specyficznych form architektury i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starćevo

  Eponimiczne stanowisko kultury Starćevo, położone kolo Panćeva w Serbii. W położonej na terasie rzeki osadzie odkryto wiele jam, których wzajemne relacje stratygraficzne pozwoliły wyróżnić cztery etapy rozwojowe tej kultury.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taima - Taima

  Otwarte stanowisko paleoindiań-skie k. Koro (prow. Falcon, Wenezuela). Odkryto w nim szczątki upolowanego mastodonta, w którego czaszce tkwiło ostrze liściowate typu El Jobo. Datowane pomiędzy 14-12 tys. lat temu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strettweg

  Miejscowość w Styrii na terenie Austrii, gdzie w 1851 r., w czasie orki wydobyto wiele przedmiotów brązowych. Pochodzą one z ciałopalnego kurhanu z konstrukcjami kamiennymi, wchodzącego w skład cmentarzyska z okresu HaC. Wśród wielu efektownych znalezisk (m.in. 4 misy brązowe, brązowa czara na nóżce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stentinello

  Stanowisko eponimiczne kultury wczesnoneolitycznej w okolicy Syrakuz, na Sycylii (Wiochy). Charakteryzuje się ceramiką zdobioną odciskami (m.in. muszli Cardium), tworzącymi trójkąty i wstęgi, a także zdobioną trójbarwnymi malowanymi wzorami, m.in. przypominającymi płomienie wychodzące z dna naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Svodin

  Duża, wielofazowa osada kultury lendzielskiej w pd.-zach. Słowacji. Domy słupowe otaczały rondel (kolistą fortyfikację), którego wnętrze nie było zabudowane. Odkryto też kilkanaście grobów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry