Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teśetice

  Wielki kompleks osad neolitycznych na pd. Morawach k. Znojma (Czechy). Kolista fortyfikacja złożona z dwu koncentrycznych fos i palisad o średnicy ok. 55-60 m. W otoczeniu liczne jamy, zawierające materiał wczesnej fazy kultury lendzielskiej (morawskiej ceramiki malowanej) i kultury ceramiki wstęgowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja kulturowa

  W archeologii: ciąg kultur (lub przemysłów) tworzących sekwencję czasową powiązaną wspólnotą podstawowych elementów gospodarki, kultury materialnej i symbolicznej. W kategoriach kultury „żywej” tradycja kulturowa odpowiada międzypokoleniowej więzi związanej z przekazywaniem określonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ti - n - Torha

  Kompleks nawisów skalnych w górach Tadrart Acacus, w pd. Libii. W stanowisku wschodnim (określanym jako „Two Caves”) ceramika typu saharo--sudańskiego występuje z przemysłami typu epipa-leolitycznego z okresu 9 000-8 000 lat temu. Ludność polowała wówczas na owce berbeiyjskie, gazele i zające.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traian (Dealul Fintinilor)

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu i eneolitu, położone na terasie rzeki Prut, w okolicach Piatra Neamt w Rumunii.

  Jest podstawą podziału chronologicznego neolitu rumuńskiej Mołdawii. W warstwach tego stanowiska występuje najpierw kultura ceramiki wstęgowej rytej, następnie Precucuteni i Cucuteni AB...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszadob

  Stanowisko eponimiczne grupy Tiszadob-Kapusany (Węgry), późnej kultuiy wschodniej ceramiki linearnej. Drugie stanowisko tej grupy położone jest k. Preśova we wsch. Słowacji. Grupa ta odegrała istotną rolę w genezie kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trundholm

  Torfowisko w pn.-zach. Zelandii, na którym w 1902 r., odkryto przypadkowo w czasie orki elementy składowe, zdeponowanego w postaci uszkodzonej, brązowego wózka kultowego, datowanego na II okres epoki brązu wg. O. Monteliusa. Tworzy go sześciokołowe podwozie o dł. 60 cm, na którym z przodu zamocowana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszapolgar (Basatanya)

  Cmentarzysko eponi-miczne kultury tiszapolgarskiej w eneolicie w dorzeczu Cisy (Węgry). Złożone z ponad 160 grobów szkieletowych, wyposażonych w ceramikę, wyroby kamienne i miedziane.

  Kultura ta występuje też we wsch. Słowacji (Tibava, Vel’kś Raśkovce) i znana jest głównie z cmentarzysk. Związane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telermachay

  Stanowisko jaskiniowe na wysokim płaskowyżu Junin (ok. 4 400 m n.p.m.) k. San Pedro de Cajas (Peru).

  Sekwencja tego stanowiska ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia początków udomowienia guanaco i wigonii: w warstwach datowanych na ok. 9 000-6 800 lat temu występują wyłącznie dowody polowań na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlapacoya

  Stanowisko paleoindiańskie na brzegach jez. Chalco w środk. Meksyku. Odkryto w nim odłupkowe i wiórowe wyroby z kwarcytu oraz obsydianu, towarzyszące ogniskom i nagromadzeniom kości jeleniowatych; datowane na ok. 24-21 tys. lat temu. Znaleziono również ostrza liściowate z okresu ok. 15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tell

  W archeologii: termin arabski na oznaczenie pagórka utworzonego z nawarstwionych szczątków prehistorycznych lub historycznych osad ludzkich. Telle powstawały w określonych warunkach środowiskowych, w których szczątki glinianych budowli nie ulegały rozmyciu przez deszcze lub zniszczeniu przez wiatry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry