Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Venosa

  Kompleks otwartych stanowisk archeologicznych w rejonie Basilicata (Włochy Pd.). Rozpoczyna się przemysłami odłupkowymi z narzędziami oto-czakowymi, datowanymi na ok. 640-620 tys. lat temu. W młodszych osadach serii rzeczno-jeziomych występują przemysły aszelskie wraz ze szczątkami fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldalgesheim

  Celtycki grób „książęcy” odkryty w miejs. Waldalgesheim, nad dolnym biegiem rz. Nahe (Nadrenia-Palatynat), datowany na początki drugiej poł. IV w. p.n.e. Pod kurhanem znajdowała się drewniana, otoczona kamieniami komora grobowa o wymiarach ok. 4 x 5 m, w której obok nie spalonych szczątków ludzkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vertesszollos

  Stanowisko archeologiczne w trawertynach, położone na pn. zachód od Budapesztu; datowane na ok. 350 tys. lat temu. Na kilku poziomach odkryto drobny przemysł odłupkowy z małymi otoczakami z jednostronnym ostrzem, obok fauny i szczątków kostnych Homo erectus. Poziomy archeologiczne są dobrze zachowane, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warna

  Jedno z największych cmentarzysk eneolitycznych w pd.-wsch. Europie, położone w Dewni k. Warny (wsch. Bułgaria); znaleziono w nim wiele wyrobów ze złota. Ogółem odkryto ok. 300 pochówków.

  Część należy do typu grobów symbolicznych (kenota-fów) z maskami glinianymi, szczególnie bogato wyposażonych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Veszto - Magor

  Tell kultury nadcisańskiej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. W kilku warstwach odkryto złożoną zabudowę domami na planie prostokąta, a na terenach nie zabudowanych — cmentarzyska, na których zmarłych chowano w drewnianych trumnach.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twann

  Osada palafitowa z kantonu Berno (Szwajcaria), wielowarstwowa, użytkowana w okresie kultury Cortaillod oraz Horgen. Poszczególne fazy są dowodem krótkotrwałych i cyklicznych pobytów powracającej ludności rolniczej; potwierdza to interstratyfikacja osadów antropogenicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Villeneuve - Tolosane

  Imponująca osada kultuiy Chassey nad górną Garonną (Francja). Odkryto w niej okrągłe i prostokątne jamy (o rozmiarach 12x2,5 m); te ostatnie interpretuje się jako półziemianki. Zagadkowa jest obecność przepalonych otoczaków w przeważającej części jam, z których część interpretowano jako jamy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tylczak

  Narzędzie kamienne wykonane z wióra lub częściej z odłupka, którego jedna krawędź została stępiona stromym retuszem (celem łatwiejszego osadzenia w oprawie lub trzymania w ręce podczas użytkowania).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Villerest - Vigne Brun

  Największe otwarte stanowisko kultury graweckiej w zach. Europie (St. Mauri-ce-sur-Loire, dep. Loire, Francja). Dobrze zachowane szczątki struktur mieszkalnych, zbudowanych z bloków kamiennych na planie okręgu o średnicy ok. 3-5 m. Datowane na ok. 24 tys. lat temu. Jest to jedyne na zachodzie Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuc d’Audoubert / Trois Freres / Enlene

  Zespół głębokich jaskiń z zabytkami sztuki magdaleńskiej w dolinie Volp k. Montesquieux-Avantes w dep. Arifege (Francja).

  W kompleksie tym grota Enlene dostarczyła śladów osadnictwa z okresu środkowomagdaleńskiego i późnomagdaleńskiego (14-11 tys. lat temu) w postaci dobrze zachowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt

Do góry