Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zohapilco

  Wielowarstwowe stanowisko precera-miczne na wyspie na jez. Chalco (centralny Meksyk). W najstarszych warstwach, datowanych na 10-7 tys. lat temu, odkryto przemysły kamienne typu archaicznego.

  W okresie 7 000-4 250 lat temu występowały na tej wyspie społeczności preceramiczne, uprawiające łowiectwo i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zambujal

  Obronna osada z eneolitu i epoki brązu w Portugalii (na północ od Lizbony). Wyróżnia się w niej pięć faz budowy, z których najstarsza przypada na drugą połowę III tysiąclecia B.C. W tej fazie trzy dziedzińce wewnętrzne otoczono niezbyt wysokimi murami. Wewnątrz dziedzińców znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskalnaja (Ak-Kaja)

  Zespół nawisów skalnych w górach Krymu (Ukraina). Każdy z 8 nawisów zawierał ślady wielokrotnego osadnictwa kompleksu mikoc-kiego. W nawisie VI odkryto szczątki 5 neandertalczyków, które najprawdopodobniej pochodziły z pochówków intencjonalnych.

  Przemysł kamienny z tych stanowisk, charakteryzujący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawi Chemi

  Stanowisko otwarte, położone przy grocie Shanidar w górach Zagros (Irak). W dolnej warstwie odkryto kilka jam oraz okrągłą budowlę z kamieni (m.in. Żarnowych) i otoczaków o średnicy 4 m. Odkryto też składy zawierające kości skrzydeł ptaków drapieżnych (co najmniej 17 osobników) oraz 15 czaszek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warwasi

  Jaskinia w górach Zagros (Irak) o dużej miąższości (5-6 m), z sekwencjami: warstw kultury mustierskiej (warstwy NN-CCC), wczesnego górnego paleolitu (kultura baradostyjska — warstwy P-LL) i epipaleolitu (kultura zarzyjska — warstwy A-O). Cztery poziomy osadnicze kultury baradostyjskiej pozwalają na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weklice

  Birytualne cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej leżące w pd.-zach. części Wysoczyzny Elbląskiej, należące do centrum osadniczego, którego rozwój związany był z handlem bursztynem. Najstarsze odkryte na nim pochówki pochodzą z końca I w. n.e., najmłodsze są datowane na drugą poł. III w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vallhagar

  Kompleks osadniczy na Gotlandii datowany od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów, składający się z osady istniejącej od II do VI w. n.e. oraz dwóch cmentarzysk.

  W osiedlu, zajmującym obszar ok. 10 ha znajdowały się duże domostwa, o wymiarach dochodzących do 32 x...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vinća

  Tell położony na przedmieściu Belgradu (Jugosławia), eponimiczny dla kultuiy winczańskiej. Badania odsłoniły ponad 10 m nawarstwień należących do tej kultury. Warstwy A i B, które wystąpiły nad ziemiankami kultury Starcevo, zalicza się do etapu Vinća-Turdas, natomiast eneolityczne warstwy C i D —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaufrey (Abri Vaufrey)

  Nawis skalny w dep. Dordogne (n. pochodzi od nazwiska znanego francuskiego prehistoryka i paleontologa R. Vaufreya). W nawisie tym, ponad warstwami zawierającymi kulturę aszel-ską (XI), wystąpiła seria poziomów kulturowych o klasycznych cechach kompleksu mustierskiego: kultura mustierską grupy La Quina i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vix

  Miejscowość k. Chatillon-sur-Seine (Cote-d’Or), we wsch. Francji, gdzie w 1953 r. odkryto słynny późnohalsztacki grobowiec książęcy datowany na ok, 500 r. p.n.e. Znajdował się on pod nasypem potężnego kurhanu o średnicy 42 m i wys. 6 m, zlokalizowanego u podnóża wzniesienia Mont Lassois.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 031

  praca w formacie txt

Do góry