Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Istota i zakres towaroznawstwa

  Nauka i wiedza o towarach, rozwijana i wykładana w ramach dyscypliny towaroznawstwo, stanowi istotny element w wykształceniu ekonomisty.

  Towaroznawstwo, jak to wynika z nazwy dyscypliny, polega na dogłębnym znawstwie, czyli znajomości towarów, a więc tego rodzaju dóbr, które są ogólnie dostępne na rynku i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwoleń

  Środkowopaleolityczne stanowisko otwarte w kopalnych dolinach w okolicach Radomia. Miejsce zabijania i ćwiartowania zwierząt, głównie koni. Datowane na ok. 80-60 tys. lat temu, związane z wschodnim kompleksem mikockim. Jedno z najdalej na północ usytuowanych stanowisk środkowopaleolitycz-nych z wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo (surowiec i technologia obróbki)

  Przewaga żelaza nad brązem (czy miedzią) polega nie tylko na jego właściwościach technologicznych i zaletach związanych z możliwościami wtórnej obróbki (przekuwaniem, ostrzeniem itp.), ale przede wszystkim na dość powszechnej dostępności surowca wyjściowego, jakim są rudy tego metalu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żwaniec

  Wielka, wielofazowa osada kultury tiy-polskiej (głównie fazy C) w okolicach Kijowa (Ukraina). Istotna dla badań nad rozplanowaniem osad trypolskich ze względu na występowanie zgrupowań pieców garncarskich i innych dowodów istnienia specjalizacji rzemieślniczej w obrębie osad.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbrojniki

  Wyroby kamienne, którymi zbrojono wierzchołki lub krawędzie ostrzy strzał, harpunów lub noży; ich oprawy wykonywano z materiałów organicznych (drewna, kości, rogu). Zbrojniki, głównie małych rozmiarów, określa się jako mikrolity.

  Jeśli ich kształt jest zbliżony do figur geometrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Willendorf II

  Otwarte stanowisko gómopaleolityczne w przełomie Dunaju w Dolnej Austrii k. Krems. W czterech dolnych warstwach znaleziono ślady kultury oryniackiej (najwcześniejsza warstwa datowana na ok. 40 tys. lat temu); warstwy 5-9 kultury graweckiej pochodzą z okresu 30-24 tys. lat temu. Najbardziej znanym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zengóvarkony

  Cmentarzysko i osada wyżynna kultuiy lendzieiskiej na terenie Transdanubii (komitat Baranya, pd. Węgry). Jedno z największych cmentarzysk tej kultury (ponad 360 grobów), datowane na okres wczesnej kultury lendzieiskiej z ceramiką malowaną.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiórowa technologia

  Technika produkcji wydłużonych odłupków o krawędziach równoległych lub zbieżnych. Odłupki te uzyskiwano dzięki specyficznemu przygotowaniu rdzeni, odłupywanych na ogół od centralnie umieszczonej krawędzi (tzw. zatępiska). Silne zakolenie odłupni (czyli powierzchni, z której odbijano wióry)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgrzebła

  Narzędzia wykonane za pomocą retuszy bocznych na odłupkach kamiennych; służyły głównie jako noże do krojenia mięsa. W miarę stępiania się krawędzi w trakcie użytkowania narzędzia te były ponownie retuszowane, w związku z czym ich kształt ulegał zmianie.

  Różne typy i kształty zgrzebeł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wióry i wiórki

  Celowo produkowane regularne odłupki o równoległych lub lekko zbieżnych krawędziach. Ich długość co najmniej dwukrotnie przekraczała szerokość (najkrótsze od 2,5-3,0.cm).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry