Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakość w ujęciu historycznym

  Jakość jest pojęciem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Przyjmuje się, że znaczeniowo pojęcie jakość — 7ioiorr|ę (poiothes) - wprowadził Platon (427-347 przed Chr.). Z zagadnieniami jakości spotykamy się jednak także we wcześniejszych dziejach ludzkości. Z chwilą wystąpienia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja a normowanie

  Czym w istocie jest normalizacja? Terminem normalizacja określa się opracowywanie i wprowadzanie ujednoliconych wzorców, norm - zwłaszcza technicznych, dotyczących właściwości znormalizowanego przedmiotu. Obecnie stosowana w normalizacji terminologia dotyczy zazwyczaj produktów, procesów i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /8 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towaroznawstwo w świecie i w Polsce

  Towaroznawstwo jako nauka stara się nie tylko nadążać, ale i współtworzyć postęp we wszystkich dziedzinach związanych z towarami i gospodarką towarową. Ma to miejsce m.in. w dziedzinie analiz jakości towarów poprzez wdrażanie i doskonalenie metod analizy instrumentalnej, w dziedzinie kodowania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /5 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty normatywne

  Dokument normatywny to dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników.

  Polska Norma PN-N-02000:1994 Podstawy działalności normalizacyjnej. Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia podaje ujednolicone w skali międzynarodowej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar jako przedmiot produkcji, handlu i konsumpcji

  W towaroznawstwie pojęcie towar już z samej nazwy jest pojęciem podstawowym. Określa ono zarówno przedmiot badań naukowych, jak i przedmiot naliczania.

  Rozwój społecznego podziału pracy doprowadził do wykształcenia się gospodarki towarowo-pieniężnej, w której wytwory pracy przyjmują społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i forma dokumentów normatywnych

  Zasadniczą treść dokumentu normatywnego stanowi postanowienie, czyli wyrażenie zawarte w tym dokumencie, które może mieć formę stwierdzenia, instrukcji, zalecenia lub wymagania. Stwierdzenie to postanowienie przekazujące informację. Instrukcja to postanowienie określające działanie, które należy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /5 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar - dobro - produkt - wyrób - artykuł

  Podobnie jak wiele innych pojęć, również i określenie towar bywa różnie definiowane i interpretowane. Poszczególne definicje różnią się wprawdzie wystylizowaniem, ale ich treść jest zawsze zbliżona. Na przykład J. Hólzl rozumie pod tym pojęciem „wszystkie realnie istniejące dobra ruchome...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /12 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój normalizacji międzynarodowej

  Obecnie normalizację kształtuje ogólnoświatowy, wyspecjalizowany system, w którym główna rola przypada ISO i IEC. IEC to Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electrotechnical Commision).

  Obserwowany dynamiczny rozwój normalizacji międzynarodowej ma wiele przyczyn, wśród których można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /11 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów

  Na rynku znajduje się obecnie bardzo wiele produktów oferowanych dn sprzedaży: Oszacowano, że w 1991 r. wprowadzono w świecie 17 tys. nowych produktów, w tym 5 tys. żywnościowych. Podaż towarów pod wieloma względami jest bardzo zróżnicowana. Na określenie tego zróżnicowania i jego kierunków używa...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /8 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój normalizacji w Polsce

  W Polsce w 1923 r. przy Ministerstwie Przemyślu i Handlu powstał Komitet Techniczny, przekształcony w 1924 r. w Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). W 1972 r. połączono PKN z utworzonym w 1966 r. Centralnym Urzędem Jakości i Miar (CUJiM), tworząc Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM). Po...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /12 851

  praca w formacie txt

Do góry