Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TQM - kompleksowe zarządzanie jakością

  Kilkadziesiąt lat systematycznego oddziaływania na poziom jakości wyrobów i usług pozwoliło na wyodrębnienie i rozpowszechnienie obecnego pojęcia TQM, co tłumaczone bywa jako: kompleksowe lub globalne zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość, zarządzanie jakością totalną.

  Koncepcja TQM...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /15 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy ISO serii 9000 jako narzędzie realizacji TQM

  W końcu lat siedemdziesiątych zrodziła się potrzeba uporządkowania w skali międzynarodowej norm dotyczących zapewnienia jakości. W latach 1978 i 1979 wydane zostały pierwsze normy państwowe: kanadyjska CSA 3-Z299 i brytyjska BS 5750 dotyczące zapewnienia jakości. W 1979 r. na wniosek strony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /19 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i definiowanie jakości

  Podobnie jak w gospodarce towarowej towar stanowi podstawę dla problematyki dotyczącej tej gospodarki, tak w odniesieniu do samego towaru sprawą zasadnicząjest jego jakość.

  Jakość jest podstawowym pojęciem, którym posługujemy się przy rozważaniu wszystkich niemal aspektów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /13 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy jakościowe towarów

  W wielu definicjach technicznych jakość wiąże się z cechami jakościowymi wyrobów. Cech tych może być bardzo dużo i można je różnie pogrupować. Często dzieli się je na cechy techniczne, użytkowe, estetyczne (organoleptyczne) i ekonomiczne. Dla niektórych grup wyrobów duże znaczenie mogą mieć...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące jakość towarów

  Jakość wyrobu jest funkcją wielu zmiennych i wypadkową bardzo dużej liczby różnych i różnorodnych czynników, w tym czynników o charakterze technicznym, ekonomicznym, psychologicznym i organizacyjnym. W gospodarce wolnorynkowej jakość zależy też w bardzo dużym stopniu od wzrastających wymagań...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /10 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość optymalna

  Jakość wyrobów winna być kształtowana na poziomie optymalnym (od łac. optimus - najlepszy), tj. najlepiej zaspokajającym potrzeby i oczekiwania nabywców po przystępnej, akceptowanej przez nich cenie. Poziom optymalny w sensie ekonomicznym nie jest więc równoznaczny z poziomem najwyższym. Wiąże się to...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady klasyfikacji towarowych

  U podmiotów gospodarczych, stosownie do uzasadnionych potrzeb, stosuje się różne klasyfikacje towarowe, biorąc pod uwagę rodzajowe zróżnicowanie wytwarzanych lub rozprowadzanych towarów, wielkość przedsiębiorstwa i wielkość produkcji czy wysokość obrotu, a także wewnętrzną organizację...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /9 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja zakładowa

  Zakres uregulowań ustawy z 3 IV 1993 r. o normalizacji dotyczy tylko jednego krajowego dokumentu normalizacyjnego - Polskiej Normy (PN). Inne dokumenty normalizacyjne, w tym normy zakładowe (ZN), znalazły się poza zasięgiem ustawy.

  Normy zakładowe są dokumentami porządkującymi wybrane zagadnienia w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozwój normalizacji

  Ludzkość od zarania dziejów starała się porządkować, a przy tym w miarę możliwości upraszczać różne przejawy swoich działań poprzez zmniejszanie występujących różnorodności i przez to je ujednolicać. To porządkowanie, upraszczanie i ujednolicanie określa się obecnie mianem normalizacji, od...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i rozwój nauki o towarach

  W rozwoju towaroznawstwa można wyróżnić kilka charakterystycznych okresów. W okresie poprzedzającym rewolucję przemysłową zdawano sobie wyraźnie sprawę z konieczności ścisłego wiązania ze sobą umiejętności handlowania z wiedzą o towarach, będących przedmiotem handlu. Starano się zatem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /9 298

  praca w formacie txt

Do góry