Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Łańcuchy logistyczne

  Logistyka rozpatruje i organizuje cały proces fizycznego przetwarzania surowców i materiałów w wyroby gotowe i następnie ich dostawy do odbiorcy--użytkownika w postaci łańcuchów logistycznych, tj. powiązanych ze sobą poszczególnych ogniw, którymi są elementy tego procesu. Obecnie proces ten idzie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /10 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia

  Zmiany w towarach prowadzące do obniżania ich jakości mogą być różne i w różny sposób można je systematyzować, np. według rodzajów towarów, w których występują według miejsc, które stwarzają możliwości ich wystąpienia, według czynników je wywołujących, według rodzajów procesów, które są...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki biotyczne

  Dużym zagrożeniem dla wielu towarów są organizmy żywe, a szczególnie drobnoustroje, owady i gryzonie.

  Działanie drobnoustrojów przejawia się w postaci zmian zachodzących w towarach wskutek rozwoju w nich bakterii, pleśni i drożdży. Większość drobnoustrojów rozwija się najlepiej w temperaturze...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność międzynarodowa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

  Zadania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji wynikają zarówno z podpisanego w dniu 16 XII 1991 r. w Brukseli układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami z drugiej strony, jak również z dyrektyw, rozporządzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagradzanie i wyróżnianie jakości

  Do jakości produktów przywiązuje się duże znaczenie, o czym świadczą różne nagrody ustanawiane w celu jej promowania w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej oraz różnego rodzaju wyróżnienia przyznawane z okazji targów, wystaw, konkursów i innych ważnych imprez.

  Pierwszą nagrodę za...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania jakości towarów

  Każdy towar charakteryzuje się ściśle określonymi właściwościami fizycznymi, fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi i innymi, które wynikają głównie z zastosowanych do produkcji surowców i procesu technologicznego. Stanowią one istotne cechy identyfikacyjne produktu oraz warunkują pożądane...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /19 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zapewnienia jakości funkcjonujący w Polsce

  Unia Europejska stara się, poprzez stworzenie odpowiednich regulacji prawnych i mechanizmów rynkowych, zapewnić wysoką jakość oraz konkurencyjność towarów i usług zarówno na rynku europejskim, jak i poza nim. Interwencjonizm państwowy w tej dziedzinie jest konieczny.

  Dlatego też Polska również...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów jakości

  Certyfikacja systemów zapewnienia jakości jest obecnie rozpowszechniona zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W Polsce oparta jest na Polskich Normach serii PN-ISO 9000. Centrum dokonuje certyfikacji systemów zapewnienia jakości na podstawie obowiązujących przepisów, wdrożonych zasad i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja wyrobów

  Certyfikację wyrobów prowadzą akredytowane przez centrum niezależne jednostki certyfikujące, opierając się na normach EN serii 45000. Certyfikacja dokonywana jest zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym.

  Certyfikacja obowiązkowa obejmuje certyfikację na zastrzeżony przez centrum znak...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój metod sterowania jakością

  Rozpatrując ewolucję bezpośredniej odpowiedzialności za jakość, należy zwrócić uwagę, że zagadnienie to komplikuje się wraz z pojawieniem się masowej konsumpcji i ze związanym z nią wzrostem rozmiarów produkcji. Zarysowują się trudności w określeniu poziomu jakości wyrobu. Rozwój typów, form...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 477

  praca w formacie txt

Do góry