Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje transportu i środki transportowe do przemieszczania towarów

  Transport towarowy jest działem gospodarki zajmującym się przemieszczaniem ładunków za pomocą odpowiednio dobranych środków i urządzeń transportowych. Na pełny proces transportowy składają się: czynności przygotowawcze, załadunek, transport, przeładunki, wyładunek, czynności zdawczo-odbiorcze...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie opakowań transportowych

  Znakowanie opakowań transportowych jest ważnym elementem sprawnego obrotu towarowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Istotną spra-wąjest ujednolicanie znaków umieszczanych na opakowaniach towarów w celu jednoznacznego rozumienia ich przez wszystkie osoby biorące udział w obsłudze i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie towarów do przewozu i narażenia transportowe

  Opakowane towary (albo puste opakowania jednostkowe, np. słoje, butelki) zespalane są na paletach w większe jednostki i w ten sposób tworzone są spaletyzowane jednostki ładunkowe.

  Znormalizowaną podstawę do tworzenia takich jednostek stanowi najczęściej płaska paleta ładunkowa uprzywilejowana o...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe postulaty w logistyce towarów

  Zasady logistyki precyzowane są często w formie postulatów, które w języku niemieckim poprzedza zawsze słowo richtig, a w angielskim słowo right, co oznacza właściwy i stąd mowa o xR lub po spolszczeniu o xW. Początkowo wymieniano tu 4R, a potem 5R. Obecnie często wymienia się 6R, chociaż niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Zabiegi i zaniedbania pielęgnacyjne

  Poprzez zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne, kontrolę warunków magazynowania, dobre opakowanie i odpowiedni transport można zapobiec wielu niekorżystnym zmianom w towarach. Zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne to przede wszystkim ochrona towarów przed narażeniami mechanicznymi i atmosferycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Proces podtrzymywania jakości

  Towar ukształtowany w procesie produkcji reprezentuje określony poziom jakościowy. Poziom ten, umownie nazywany jakością brzegową, ma istotne znaczenie z punktu widzenia odbioru jakościowego w handlu, jako czynności otwierającej sferę poprodukcyjną.

  W sferze produkcji jakość rośnie aż do momentu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rozwój logistyki cywilnej

  Dawniej pojęcie logistyka kojarzyło się przede wszystkim z wojskowością. Obecnie, a zwłaszcza od lat siedemdziesiątych, obserwuje się dynamiczny rozwój logistyki cywilnej. W przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych i innych, w wielu korporacjach i instytucjach rozbudowuje się służby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /13 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena i kontrola jakości towarów

  Oceny i kontroli jakości towarów można dokonać na dwa sposoby - jako kontrolę stuprocentową lub kontrolę wyrywkową.

  Wyroby bardziej złożone, w których nie zautomatyzowane czynności konfekcjonowania lub montażu z wielu elementów mogą powodować różne usterki, a także znaczne zróżnicowanie cech...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie logistyczne

  Logistykę charakteryzuje specyficzne, filozoficzne nastawienie do zarządzania przedsiębiorstwem, a wyrazem tego jest odmienne często od dotychczas powszechnie przyjętego myślenie logistyczne. Efektem tego myślenia jest wdrażanie specyficznych metod postępowania.

  Jako przykłady myślenia logistycznego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumencka akceptacja jakości

  Niezależnie od sformalizowanych metod badania i oceny jakości oraz od kontroli jakości prowadzonej przez przewidziane do tego organa i instytucje, bardzo duże znaczenie ma ocena i akceptacja jakości przez konsumentów, a więc przez podmioty, dla których towary są wytwarzane i przeznaczone.

  Przed...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /19 839

  praca w formacie txt

Do góry