Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Znakowanie produktów żywnościowych

  Zagadnienie informacji żywieniowej na opakowaniach produktów spożywczych nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wzrastające zainteresowanie tą problematyką zarówno ze strony konsumentów, jak i producentów żywności. Również rozwijająca się intensywnie międzynarodowa wymiana handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny i ich wyposażenie

  Magazynowanie to zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu zdeponowanych w nim towarów.

  Składowaniem określa się czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania stawiane opakowaniom

  W dyskusjach na temat opakowań i gospodarki opakowaniami ścierają się różne poglądy. Na szczególną uwagę zasługują w nich trzy aspekty, będące odzwierciedleniem postulatów wypływających od przedstawicieli marketingu, logistyki i ekologii. Obiektywnie na temat opakowań wypowiadają się...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /20 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie towarów

  W magazynowaniu towarów należy uwzględnić:

  -    rodzaj przechowywanych towarów i ich właściwości,

  -    ilość przechowywanych towarów,

  -    długość okresu przechowywania,

  -    niezbędne zabiegi pielęgnacyjne,

  -    utrzymywanie zalecanych optymalnych warunków przechowywania.

  Należy przestrzegać...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe tworzywa opakowaniowe

  Istotny jest podział opakowań ze względu na tworzywo, z którego je wykonano. Wyróżnia się zatem opakowania metalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, z papieru i tektury, tkaninowe, z tworzyw sztucznych i z materiałów kompleksowych. Z podziałem tym wiąże się też podział opakowań na twarde...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /9 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie produktów żywnościowych

  Produkty żywnościowe są na ogół nietrwałe. Do najmniej trwałych należą te produkty, które mąją cechy żywych organizmów, takie jak: warzywa, owoce, jaja, mięso. Do trwalszych zalicza się produkty, które utraciły w pewnym stopniu cechy żywych organizmów, lecz zachowały właściwości fizyczne i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy konstrukcyjne opakowań i nowe tendencje

  Tradycyjne formy konstrukcyjne używane w produkcji opakowań wytwarzanych ze stosowanych od dawna tworzyw opakowaniowych są powszechnie znane i nie wymagają omawiania.

  Niezależnie od stosowania wielu opakowań tradycyjnych, obserwuje się w ostatnim półwieczu dążenie do nowych rozwiązań w dziedzinie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie artykułów nieżywnościowych

  Artykuły przemysłowe odznaczają się różną wrażliwością na działanie czynników klimatycznych w czasie ich magazynowania. Poszczególne grupy wyrobów wymagają w związku z tym określonych warunków kryptoklimatu podczas przechowywania, jak również odpowiednich technologii składowania.

  Metale i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wymiarowy opakowań

  W nowocześnie pojmowanych łańcuchach logistycznych konieczna jest koordynacja wymiarów i wynikający z tego łańcuch zależności bezpośrednich i pośrednich.

  Podstawowymi elementami tego łańcucha są wymiary:

  -    powierzchni magazynowych,

  -    ramp, dróg dojazdowych, wrót, dźwigów itp.,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki na opakowaniach jednostkowych

  Produkty będące przedmiotem wymiany towarowej winny być zaopatrzone w odpowiednie znaki - nośniki niezbędnych informacji. Są one potrzebne zarówno w sferze obrotu, jak i użytkowania. W tym zakresie wykształciły się zwyczaje handlowe, których przestrzeganie należało nie tylko do formalnych, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 260

  praca w formacie txt

Do góry