Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jedynka

  Zdaniem pitagorejczyków cały system liczbowy opiera się na parzystości i nieparzystości. Liczbę nieparzystą nazywali doskonałą, ponieważ jest ona w pewnym sensie niepodzielna, tzn. nie daje się podzielić bez reszty na równe części. Posiada początek, środek i koniec. Liczba parzysta natomiast jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Alfa i Omega

  W Apokalipsie św. Jana Chrystus nazywa samego siebie A i O: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi Wszechmogący” (1,8; por. prawie tak samo brzmiące miejsca paralelne: Ap 21,6 i 22,13, jak również miejsca o podobnym sensie: Iz 41,4; 48,12).

  Tę myśl rozwijają wybitni...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Tau T

  Grecka litera Tau jest symbolem krzyża, ponieważ wygląda zupełnie tak jak crux commissa, tj. ta forma krzyża, w której belki się nie przecinają, lecz są złączone tak, że jedna z góry nałożona jest na drugą (com-missi). Hebrajskie Taw miało dawniej formę krzyża X, na monetach przed i po Chr. —...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Chi X

  Platon powiada, że Bóg podzielił duszę świata na dwie części i części te albo linie, jako równik i ekliptykę, połączył z sobą na kształt litery Chi i zgiął w okręgi, które przecinają się w dwóch punktach. 

  Z tej racji, że X jest zarówno początkową literą imienia Chrystus (XPICTOC), jak i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Jota I

  I (grecka „jota”) jest początkową literą imienia Jezus, ale w sztuce, z małymi wyjątkami, była używana tylko w monogramatycznych połączeniach. Prostej formie litery I nadaje św. Klemens Aleksandryjski następujące znaczenie:

  „ Prost a i naturalna, na co wskazuje jota w imieniu Jezus, jest Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taniec i korowód

  Przez taniec i korowód (saltatio, chorea, chorus, Zoęóę) należy rozumieć regularne następstwo rytmicznych kroków albo podskoków, obracanie się względnie stąpanie podług określonych reguł; są bardzo ściśle związane z muzyką, która im najczęściej też towarzyszy. Taniec jest formą przeżywanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Alfabet

  W starożytności cały alfabet miał znaczenie symboliczne. Pierwotni ludzie podziwiali przede wszystkim to, co cudowne, dostrzegając w tym symbole niejasno przeczuwanego wyższego świata. Również cud, iż rzeczy duchowe można utrwalić za pomocą znaków widzialnych, za pomocą pisma, wywierał na nich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Alfa A

  Grecka litera A odpowiada pojęciu i znaczeniu początku (oqxv) Jest pierwszą z liter i przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce jako samogłoska początkowa albo podstawowa. „A” znajduje się w wyrazach, które oznaczają wodę: aqua; również w tych, które oznaczają siłę zapład-niającą: mas (łac...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Omega O

  Omega, ostatnia litera alfabetu greckiego, oznacza, według Pistis Sophia, doskonałość wszelkich doskonałości. Wydaje się, że symbolika ta była znana w chrześcijańskim średniowieczu, gdyż dźwięczy jeszcze w Exercitia św. Gertrudy z Helfty (XIII w.). Święta prosi Pana, aby nauczył ją „alfabetu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leżenie krzyżem i uklęknięcie

  Leżenie krzyżem to rzucenie się twarzą na ziemię, rozpostarcie na ziemi ciała. W formie bardziej umiarkowanej polega ono na uklęknięciu na ziemi z równoczesnym i tak głębokim skłonieniem tułowia, żeby czoło mogło dotknąć ziemi albo można było ucałować stopę osoby, której oddaje się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 138

  praca w formacie txt

Do góry