Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Drzewa

  Drzewo ten najdoskonalszy twór świata roślin nćgo, już samo w sobie jest tego rodzaju, że mogło wprawiać pierwotnycl ludzi w podziw. Przeczuwali w nim wyraz wyższej mocy. W historii każde religii, w przekazach ludowych, w archeologii i sztuce całego świata spo tykamy się ze świętymi drzewami. Dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /22 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerń

  Czerń pozbawiona światła (ater, niger, iii.laę) ustępuje niejako bogactw światła innych kolorów, chociaż zestawiona z nimi albo przeciwstawioi im może dać piękny efekt. Sama w sobie jest mroczna, jest kolore nocy, zniszczenia, żałoby, przede wszystkim śmierci i królestwa zmarlyc dlatego też jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cedr

  „Cedry Boże!” — tak określa Psalm 80,11 te wspaniałe drzewa, które Pismo Święte wymienia więcej niż siedemdziesiąt razy. Rosną wysoko, prosto, są silne, wydzielają miły zapach, drewno ich odznacza się niezwykłą trwałością, nieomal niezniszczalnością, i nie atakuje go żaden szkodnik —...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /7 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwadrat, sześcian, ośmiokąt

  Znaczenie liczby cztery (zob. s. 44 n.), która w przeciwieństwie do symbolu Boga, świętej liczby trzy, symbolizuje świat, zostaje wzbogacone nowymi aspektami w figurach kwadratu i sześcianu czy bryle kostki. Figury te mają szeroką podstawę, wywołują wrażenie spokoju, trwałości i stabilności. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentagram

  Pięcioramiennej gwiazdy (pentagramu) nie należy łączyć tylko z symboliką liczby pięć; nie tylko kryje ona w sobie zwielokrotniony złoty podział, ale ma także swoje własne znaczenie jako prastary znak czarodziejski (pentagram magiczny, kabalistyczny), który ujarzmia złe potęgi. Wszystko, co obejmie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt

  Trójkąt, w przeciwieństwie do czworoboku odznaczającego się stabilnym spokojem, wywołuje wrażenie życia i ruchu. W starożytności był symbolem światła, dlatego lampy i lichtarze najczęściej miały trzy nóżki albo wisiały na trzech łańcuszkach.

  Trójkąt równoboczny, którego linie stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ósemka

  Już w czasach starożytnych ósemka uchodziła za symbol tego, co doskonałe. W rozpowszechnionym wówczas obrazie świata siedmiu sfer planetarnych, tworzących siedem nieb, ósma sfera, niebo gwiazd stałych, będąca siedzibą bóstwa, stanowi zawsze jego zwieńczenie. Ta sama idea, tylko inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Figury geometryczne

  Figury geometryczne są pierwszym „ucieleśnieniem” niecielesnej liczby, niejako narzędziami, za pomocą których Stwórca ukształtował rzeczy widzialne i wycisnął na nich swoją pieczęć, ślady mądrości Bożej, którą „wylał na wszystkie swe dzieła” (Syr 1,9).

  „Przypatrz się niebu i ziemi, i morzu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewiątka

  Liczba dziewięć już w starożytności uchodziła za liczbę szczególnie uświęconą i doskonałą. Znaczący pod tym względem jest przekaz Seneki o śmierci filozofa Platona. Według niego Platon miał umrzeć w pełnym wieku 81 lat, w dzień swych urodzin. „Dlatego — powiada Seneka — też magowie perscy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło i kula

  Koło jako powracająca do siebie samej linia, której Wszystkie punkty są równo oddalone od centrum, jest nie tylko najprostszą, ale także najdoskonalszą figurą. W kole nie ma niczego „przed” ani „poza”, niczego większego ani mniejszego. Łączy ono najwyższy spokój z najbardziej napiętą siłą i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 771

  praca w formacie txt

Do góry