Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cnoty i Występki

  Symbolicznymi postaciami Cnót i Występków zajmowali się już chrześcijańscy pisarze II w. W Pasterzu Hermasa pewna liczba kobiet i dziewic jest zatrudniona przy tajemniczej budowie wieży. W trzeciej „wizji” (rozdział ósmy) i w dziewiątej „przypowieści” (rozdział piętnasty) Hermas dowiaduje się, że te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panny mądre

  Obraz panien mądrych występuje w dawniejszej sztuce rzadko, częściej spotykamy się z nim w średniowieczu. Sam Pan opowiadanie o dziesięciu pannach zawarł w przypowieści, a więc nie przytoczył go jako zdarzenia historycznego, lecz nadał mu znaczenie eschatologiczne. Dlatego przypowieść ta od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowle

  Rozbijanie namiotu, wznoszenie budowli, z drewna bądź z gliny czy kamienia, to przede wszystkim działania mające na celu zaspokojenie potrzeby znalezienia schronienia przed niepogodą, niepokojami i niebezpieczeństwami, znalezienia dla siebie i swojej rodziny dachu nad głową, domu, możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbole Ewangelistów (cztery istoty żyjące)

  Początków czterech istot żyjących, o których mowa w wizji Ezechiela (1,1—14) i w apokaliptycznym widzeniu św. Jana (Ap 4,6—8), obydwie te wizje legły u podstaw symboli czterech Ewangelistów, należy szukać tysiące lat przed Chrystusem, w obrazie świata starożytnych Babilończy-ków. Wyobrażali oni...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /11 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiot

  Namiot albo szałas (tenlorium, tabernaculura) można szybko zbudować i równie szybko rozebrać, a elementy, z których się składa: skóry zwierzęce albo tkaniny, zawieszone na palikach, łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Namioty służą za schronienie tym, którzy nocują pod gołym niebem czy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personifikacje

  Fantazja poetycka od najdawniejszych czasów skłaniała się do perso-niflicowania nie tylko istot duchowych, ale również zjawisk świata kosmicznego (por. rozdział trzeci) oraz pojęć abstrakcyjnych i etycznych. Chrześcijańscy pisarze i artyści przejęli te symboliczne postacie ze staro-żytności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom

  Dom (domus, oinoę) w porównaniu z namiotem jest mocną, trwałą budowlą, mieszkaniem albo miejscem gromadzenia się ludzi osiadłych. Pojęcia domu używa się także w sensie przenośnym na określenie wszystkiego, co się w domu znajduje, jego mieszkańców, rodziny i pokolenia (por. 2 Sm 7,25 nn.; Ps 135,19...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personifikacje dobrych i złych duchów

  Anioły, jako czyste duchy, nie mają ciała. Gdy jednak ukazują się ludziom, o czym wielokrotnie mówi Pismo Święte, ogląda się je w postaci ludzkiej, bądź to dzięki temu, że Bóg w ten właśnie sposób działa na zmysły ludzkie, bądź to dzięki temu, że duchy niebieskie przejściowo przyjmują...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia i kościół

  U wszystkich cywilizowanych narodów starożytności świątynie stanowią szczyt rozwoju ich sztuki budowlanej. W Egipcie człowiek staje pełen zdumienia przed tego rodzaju dziełami i czuje się przytłoczony ich wielkością. Świątynie te, które przetrwały kilka tysięcy lat, głoszą potomnym, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /13 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oranci

  Oranci (od orare — modlić się) byli ulubionym motywem sztuki starochrześcijańskiej. Są to postacie przyjmujące postawę modlitewną, podobną do tej którą zgodnie z przepisami rubrycystycznymi przyjmuje jeszcze dzisiaj kapłan podczas niektórych części Mszy św. Stoją oni z rozpostartymi ramionami, ku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /5 271

  praca w formacie txt

Do góry