Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Krosno tkackie i przyrządy do przędzenia

  Historia kultury starożytnych narodów zaświadcza, że przędzenie i tkanie wszędzie uchodziły za zajęcia typowo kobiece. Dlatego też wrzeciono i kądziel traktowano powszechnie jako symbole kobiecości, do których niekiedy dodawano także zwierciadło w sensie aluzji do kobiecego upodobania w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arka Noego

  Ponieważ sam Bóg przed potopem podał dokładnie wskazówki dotyczące budowy arki (por. Rdz 6,14—16), On był, jeśli tak można powiedzieć, jej architektem. Tę drewnianą budowlę można nazwać raczej pływającym domem niż statkiem. W XVII w. pewien holenderski kupiec podjął próbę zbudowania, w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka

  Wykopaliska świadczą, że we wczesnej starożytności ryto znaki pisarskie na kamieniu, glinie, drewnie, ołowiu i skórze. Wraz z postępem kultury pisano na egipskim papirusie, a później na pergaminie, który zaczęto sporządzać w Azji Mniejszej ze skór zwierzęcych.

  Najstarszymi książkami były zwoje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /11 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arka Przymierza

  Zajmuje pierwsze miejsce wśród przedmiotów kultu, które nakazał zbudować Jahwe (Wj 25—28) jako „obrazy rzeczy niebieskich” (Hbr 9,23). Stała w miejscu Święte Świętych przybytku i świątyni. Bóg dał ją Izraelitom jako symbol swego przymierza, a zarazem odpowiadający ludzkim potrzebom konkretny znak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieża

  Prastarym religijnym symbolem Sumerów była wieża stopniowa (zik-kurat). Przedstawienie takiej wieży na okrągłej pieczęci pochodzi sprzed około trzech tysiący lat przed Chrystusem. Wieża oznaczała święte dążenie ,;w górę”, a mianowicie wspinanie się w górę po koliście ułożonych stopniach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /5 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumna

  Kolumny mogą służyć podwójnemu celowi: albo są nośnymi elementami budowli, albo wznosi się je jako pomniki (por. 1 Mch 13,29; 14,26) bądź symbole. W obydwóch przypadkach są wyrazem siły i stałości, trwałości.

  Wolno stojące pale (aszery) i kolumny słoneczne wznoszono w kultach pogańskich na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  Ołtarz (ara, altare &voiaoir]Qiov) jest budową mającą kształt stołu i służącą do składania ofiar bóstwu. Jego podwyższenie symbolizuje wznoszenie darów do Najwyższego. Od najdawniejszych czasów wznoszono ołtarze z trwałego materiału, jakiego dostarczała natura; w lasach czy w górach gromadzono...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /10 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ecciesia i Synagoga

  Słowo ecciesia (łxx?.:joia, dosłownie — wywołana) oznacza, pierwotnie zarówno Kościół Starego, jak i Nowego Przymierza. W zasadzie stanowią przecież jedno, gdyż Chrystus i Jego Kościół wywodzą się z Izraela i w Starym Testamencie zostali typicznie zapowiedziani. Dopiero śmierć i zmartwychwstanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /7 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczta błogosławionych

  Wśród fresków katakumbowych spotyka się niekiedy, i to w miejscach rzucających się w oczy, grupy symbolicznych postaci, które według starożytnego zwyczaju leżą w półkolu (śigmafor) jak w czasie uczty. Niekiedy można też dostrzec wśród nich dwie służebne, których imiona „Agape” i „Irena”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /4 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasto

  Civitas albo polis (nóhę) oznacza zarówno miasto będące skupiskiem budowli, jak i społeczność miejską czy państwo. W tym podwójnym znaczeniu kryje się już jego symbolika: miasto materialne jest symbolem elementu życia i ducha. W starożytności każde osiedle otoczone mu-rem nazywano „miastem”, bez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /15 486

  praca w formacie txt

Do góry