Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wędka

  Zdaniem Owidiusza wędka oznacza rybaka, tak jak miecz żołnierza. Również Plaut wymienia ją wśród atrybutów rybaka.

  Wówczas, gdy Chrystus mówi apostołom, iż staną się rybakami ludzi, czyni symboliczną aluzję do ich wcześniejszego zawodu — rybaków łowiących ryby siecią na Jeziorze Genezaret...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaczyn chlebowy i chleb przaśny

  Jak wiemy z Księgi Rodzaju, ludzie żywili się pierwotnie tylko pokarmem roślinnym, od czasu potopu również mięsem zwierząt (por. Rdz 9,3 n.). Staranniejszego przygotowania pożywienia nauczyli się prawdopodobnie dopiero metodą stopniowych prób i doświadczeń. Tak odkryli — być może przypadkowo — że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /7 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieniec i korona

  Wieniec spleciony z kwiatów albo liści i korona wykonana ze szlachetnego metalu i ozdobiona drogimi kamieniami to wprawdzie zupełnie inne przedmioty, ale jednak blisko ze sobą spokrewnione. Obydwa są określane w języku łacińskim i greckim tym samym słowem: corona, oiśqjavcę.

  W starożytności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /22 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajo

  Cud nowego życia ukryty w jaju przemawiał do ludzi starożytności znacznie bardziej niż do ludzi czasów współczesnych, którzy pochłonięci codziennością prawie go nie zauważają. Dla starożytnych jajo było symbolem w potrójnym sensie: jako jajo świata, jako symbol płodności i zdrowia, szczęścia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odzież

  Początków odziewania się należy szukać — według Księgi Rodzaju (3,7) — w odruchowym poczuciu wstydu wywołanym przez grzech pierworodny. Zanim jednak człowiek uległ w raju pokusie, nie używał żadnych materialnych szat; odzieniem jego była raczej nadprzyrodzona sprawiedliwość, a jego suknią...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /13 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko i miód

  Mleko, pierwsze pożywienie dzieci, i miód, produkt dziewiczych pszczół (por. Pszczoła), były ze sobą tak ściśle złączone w starożytności i staro-liturgicznych zwyczajach, że nie można ich też rozdzielać w omawianiu ich symboliki.

  Mleko powstaje z substancji odżywczych przyjmowanych przez matkę i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /15 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie

  Symbolika obuwia i stopy jest ze sobą ściśle zespolona i pokrywa się w niektórych aspektach. Dlatego zajmiemy się tylko tym, co dotyczy okrycia stopy jako symbolu.

  Obuwie (calceamenta, ynodryiaTa) przylega do stóp i je chroni. Należy do całości bardziej odświętnego stroju. Fakt, że obuwie, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tron i katedra

  W odniesieniu do Chrystusa i jego najwyższych następców tron i katedra mają prawie takie samo znaczenie, a jednak trzeba omówić je oddzielnie mając ria uwadze ich pochodzenie, znaczenie, a także sposób użytkowania.

  Tron (i?póvoę), wysokie krzesło z prostopadłym oparciem i poręczami, wyłożone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /9 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłocznia

  W scenach winobrania, przedstawianych zarówno jako fragment starożytnego cyklu rocznego, jak i samodzielnie (np. mozaika na stropie kościoła S. Constanza w Rzymie), często można dostrzec tłocznię. Te starożytne urządzenia, używane jeszcze dzisiaj na Wschodzie, składają się z obmurowanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień

  Spośród wielu rodzajów pierścieni, którymi zwykli się ludzie przyozdabiać od najwcześniejszych czasów, tylko pierścienie wkładane na palce — niezależnie od symboliki właściwej wszystkim formom kulistym (por. rozdział II s. 57 n.) — mają znaczenie symboliczne. Wykonywano je z najrozmaitszego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /9 053

  praca w formacie txt

Do góry