Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dialektyczna konceptualizacja przypadku

  Konceptualizacja przypadku w ramach dialektycznej terapii behawioralnej opiera się na założeniach dialektycznych na różne sposoby. Po pierwsze, dialektyka sugeruje, że zaburzenia psychologiczne najlepiej jest konceptualizować jako dysfunkcje systemowe. Dysfunkcja systemowa charakteryzuje się tym, że: (1)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena terapii poznawczo-behawioralnej

  W badaniach klinicznych z randomizacją oceniono rozmaite formy terapii poznawczo-behawioralnej. Stwierdzono, że dwie krótkie interwencje w obrębie tej terapii są bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie w redukowaniu przypadków samouszkodzenia (po okresie leczenia): 5 sesji rozwiązywania problemów opartych na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współwystępowanie innych zaburzeń

  Wśród nastolatków współwystępowanie zaburzeń psychicznych jest raczej regułą niż wyjątkiem (Yolkmar i Woolstorn, 1997) i często dotyczy tych nastolatków, które popełniają samobójstwo (Rich i in., 1986; Shafii i in., 1988). Nastolatki z tendencjami sampbójczymi nierzadko nadużywają substancji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH U NASTOLATKÓW

  Zachowania samobójcze” obejmują dokonane samobójstwa, próby samobójcze oraz myśli samobójcze. Ponieważ ocena zamiarów samobójczych towarzyszących samouszkodzeniu często jest niełatwa, wielu specjalistów do spraw samobójstw uważa, że również samouszkodzenia należą do szerszej kategorii zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcjonalne środowisko rodzinne

  Ze względu na charakter pełnionej przez siebie roli rodzice wywierają bezpośredni, długotrwały wpływ na zdrowie swoich dzieci. Kiedy rodzice mają własne poważne problemy, które mogą powodować konflikty z nastoletnimi dziećmi, pojawia się pytanie: W jald sposób i do jaldego stopnia rodzice (czy inni...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest próba samobójcza?

  Spory specjalistów suicydologów dotyczące definicji próby samobójczej z reguły f obracają się wokół problemu, jak silna musi być intencja śmierci, żeby dane zachowanie zostało uznane za samobójcze (Linehan i Shearin, 1988; Farmer; 1988; | Bille-Brahe i in., 2004). Niektórzy badacze raczej wnioskują o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja seksualna

  Przekrojowe i długofalowe badania epidemiologiczne mówią, że homoseksualne nastolatki obojga płci podejmują próby samobójcze 2-6 razy częściej niż ich heteroseksualni rówieśnicy (Blake i in., 2001; Garofolo, Wolf, Wissow, Woods i Goodman, 1999; Harry, 1989; Remafedi, French, Story, Resnick i Blum, 1998;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest samouszkodzenie?

  W niedawnym artykule przeglądowym na temat samouszkodzeń (NSIB) Gratz I (2003) proponuje następującą definicję: „Zamierzone wyrządzanie sobie krzywdy | można zdefiniować jako celowe, bezpośrednie niszczenie lub zmienianie tkanek j ciała bez świadomej intencji samobójczej, jednak prowadzące do urazu na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej

  W Stanach Zjednoczonych samobójstwa są najczęstsze wśród nastolatków pochodzenia indiańskiego (Anderson, 2002; Middlebrook, LeMaster, Beals, Novins i Manson, 2001). W dalszej kolejności są nastolatki rasy kaukaskiej i czarnej, natomiast najniższe wskaźniki odnotowuje się pośród osób pochodzących z Azji i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są myśli samobójcze?

  Zarówno w przypadku innych wspomnianych tu pojęć, jak i pojęcia „myśli samobójczych” nie ma zgody pomiędzy badaczami co do definicji, dlatego trudno jest porównywać wyniki różnych badań (King, 1997). Ostatnio badacze zaproponowali, aby konceptualizować myśli samobójcze jako kontinuum o rosnącym znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 277

  praca w formacie txt

Do góry