Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja układu oddechowego u dzieci

  Rehabilitacja to odpowiednio zaplanowane działania korekcyjne, zmierzające do zapobiegania i leczenia następstw różnych chorób lub urazów, a więc zachowania przez chorego czy przywrócenia mu pełnej sprawności fizycznej.

  Znaczenie rehabilitacji od dawna doceniane jest zwłaszcza w leczeniu chorób narządu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone układu oddechowego

  Większość wad ujawnia się w okresie noworodkowym i wczesnodziecięcym. Podstawę rozpoznania stanowią diagnostyka obrazowa (rtg, KT) i ewentualnie diagnostyka endoskopowa. W wielu wadach konieczne jest leczenie operacyjne.

  Wiotkość krtani - najczęstsza wada górnych dróg oddechowych. Wiotkość szkieletu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

  Wada ta stanowi do 14% wszystkich wad wrodzonych serca i może dotyczyć różnych części przegrody, najczęściej w miejscu fizjologicznego otworu owalnego. (Ubytek typu ostium secundum.)

  Zaburzenia hemodynamiczne charakteryzują się przeciekiem krwi z lewego do prawego przedsionka, wobec fizjologicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obturacyjne zapalenie oskrzeli

  Występuje w postaci pojedynczego epizodu lub ma charakter nawracający. Najczęściej dotyczy niemowląt i dzieci młodszych. Przyczyną obturacji jest głównie reakcja zapalna w postaci obrzęku i nacieczenia błony śluzowej oraz zwiększonego wydzielania śluzu; udział skurczu mięśni gładkich jest mniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /9 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzykomorowej

  Jest to najczęściej występująca wada wrodzona serca, dotycząca różnych części przegrody międzykomorowej, stanowiąca 20-30% wszystkich wad wrodzonych serca.

  Hemodynamicznie w wadzie tej wielkość przecieku krwi zależy od rozmiarów ubytku i oporu łożyska tętniczego płucnego. Lewo-prawy przeciek przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma oskrzelowa

  Definicja - astmę charakteryzuje przewlekłe zapalenie błony śluzowej dróg oddechowych, przebiegające z udziałem różnych komórek (głównie eozynofile, mastocyty, limfocyty) i substancji z nich uwalnianych; nadreaktywność oskrzeli na bodźce nieswoiste i swoiste; obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /7 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Zellwegera (zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy)

  Objawy kliniczne ujawniają się przy urodzeniu dysmorfią twarzy - wysokie czoło, duże ciemiączko, niedorozwój łuków brwiowych, zmarszczka nakątna. Występują: znaczna hipotonia mięśni, opóźniony rozwój psychoruchowy, drgawki, powiększenie i uszkodzenie czynności wątroby, zwiększenie stężenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia noworodka

  Mimo poprawy opieki perinatalnej zakażenia nadal stanowią istotny problem okresu noworodkowego. Oprócz wad wrodzonych i niedotlenienia okołoporodowego należą do najważniejszych przyczyn zachorowalności i umieralności noworodków. Do zakażenia płodu może dojść drogą krwiopochodną przez łożysko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Lescha-Nyhana

  Objawy kliniczne. U chłopców w 3-4 mż. zaznacza się opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i fizycznego, mocz przybiera pomarańczowe zabarwienie. Około 1 rż. dołączają się objawy pozapiramidowe (ataksja, dystonia) i pirami-dowe (spastyczność), narasta wyniszczenie. W wieku kilku lat występuje trudne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retinopatia wcześniaków (ROP)

  Retinopatia wcześniaków (ROP) jest chorobą proliferacyjną naczyń siatkówki. Dotyczy głównie noworodków urodzonych przedwcześnie, a częstość jej występowania jest odwrotnie proporcjonalna do wieku płodowego. Niedojrzała warstwa naczyniowa siatkówki odznacza się szczególną wrażliwością na zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 280

  praca w formacie txt

Do góry