Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej - Chrześcijańska doktryna społeczna

  Fundamentem tej doktryny była encyklika papieska Leona XIII Rerum novarum.

  - doktryna ta zawiera idee społeczne solidarności;

  - łączenie mechanizmów rynkowych z ochrona warstw słabszych;

  - ograniczenia dla drapieżnego kapitalizmu.

  Na gruncie tej doktryny powstały w XX wieku koncepcje tzw. społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej - Socjalizm reformistyczny

  Jest mniej radykalny w kwestiach wartości prywatnych, opowiada się za wprowadzeniem reform społecznych za pomocą metod parlamentarnych.

  Doktryny wchodzące w skład programu partii socjaldemokratycznej zakładają:

  - zachowanie własności prywatnej;

  - nacjonalizacje, niektórych gałęzi przemysłu, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej - Marksistowski socjalizm i komunizm

  Doktryna proletariatu, walka klas, zmiany dokonywane drogą rewolucji, całkowita likwidacja prywatnych własności środków produkcji. Uważali naukę o ekonomi politycznej za społecznie uwarunkowaną czyli ekonomia polityczna socjalizmu spełniała funkcję ideologiczną.

  Doktryny wchodzące w skład programu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej - Kierunki polityki gospodarczej

  Pod koniec XIX wieku pojawiły się tendencje do bardziej aktywnej polityki ekonomicznej. Zaczęto ponownie uruchamiać narzędzia ochrony własnego przemysłu. Administracja rządowa zastosowała nowe formy pomocy dla przedsiębiorstw żeby ułatwić im rozwój: były to zamówienia rządowe, oraz wprowadzono nadzór...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej

  Powstanie ekonomii politycznej jako nauki było związane z wydaniem w 1776r. dzieła Adama Smisa ”Badania nad naturą i przyczynami bogacenia się narodu” oraz z rozwojem klasycznej szkoły ekonomii, co dostarczyło kolejnych impulsów do rozważań nad polityką gospodarcza.Klasycy ekonomii mimo odmiennych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia ogólna a metodologia szczegółowa

  Metodologia ogólna: Definiowanie jest rzeczą wspólną dla wielu nauk, każda musi być definiowana. Różnie się definiuje lecz wg podobnych definicji i reguł. Uniwersalizm jest zaliczany do metodologii ogólnej. Istnieje jedna integralna metodologia badawcza.

  Metodologia szczegółowa: różne rzeczy, dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

  Wnioskowanie rzeczywistości jest zawsze zgodnie z wnioskowaniem logiki.

  Wnioskowanie dedukcyjne: od racji do następstw, nauki aprioryczne, nauki abstrakcyjne: przedmiot – matematyka, logika

  Metody

  Przedmiot wpływa na metody nie istnieją określenia potoczne.

  Wnioskowanie indukcyjne: od następstw do racji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega odmienne rozumienie wolności w systemie demokracji antycznej ( ateńskiej ) i współczesnej?

  Społeczeństwu może chodzić o wolność – demokracja uprawnia pluralizm w sensie społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym podczas gdy dążenie do prawdy nie uprawnia pojmowania prawdy relatywnie, gdyż wtedy staje się fałszem. Demokratyczna wolność wypowiedzi jest tak samo wolnością do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia analizy systemowej

  Chodzi tutaj o interpretację metody humanistycznej w wersji Cetwińskiego zwłaszcza odnoszącej się do decyzji politycznych i do zadawania pytań o otoczenie systemowe i jego funkcjonowanie i wpływ na motywację decyzyjną jednostki w przypadku nie spełnienia warunku zupełności pragmatycznej.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i znaczenie etapu faktualizacji w metodzie idealizacji

  Metoda idealizacji ma 2 etapy i tak:

  1) na początku jest wiedza empiryczna. Prowadzone są obserwacje na szeroką skalę – gromadzony materiał badawczy. Materiał jest segregowany na czynniki główne i uboczne. Jest to uporządkowanie pierwszego poziomu. Podział czynników na główne i uboczne na elementy ważne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt

Do góry