Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

  Stwarza dla krajów wielkie szanse i przynosi korzyści związane z szybsza modernizacja i przyjmowanie postępu cywilizacyjnego. Wytwarza koszty w postaci rezygnacji z pewnej części suwerenności narodowej. Głównym problemem który musi rozwiązać polityka integracji jest zapewnienie jak najkorzystniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ochrony środowiska

  Jest to najmłodsza z polityk makroekonomicznych , jej początek wiąże się z uchwaleniem w 1977 r w USA pierwszego na szczeblu rządowym programu ochrony atmosfery.

  Polityka ekologiczna opiera się na zasadzie „ten, co zanieczyszcza płaci”.Rozróżnia się cztery strategie walki o ochronę środowiska:1...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia aktywizacji gospodarczej regionu

  Wyróżniamy dwie strategie:

  1. Pierwsza ma postać aktywizacji odgórnej zwana jest marko aktywizacja. Podmiotem takiej aktywizacji jest państwo a przedmiotem określone obszary szczebla pośredniego miedzy państwem a poziomem mikro ekonomicznym czyli gminami,

  2. Druga ma postać aktywizacji lokalnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia restrukturyzacji i walki z lupą ekologiczną

  Restrukturyzacja to świadome działanie na rzecz zastępowania przestarzałych niekonkurencyjnych elementów struktur gospodarki krajowej czy przedsiębiorstwa przez banki i nowoczesne konkurencyjne rozwiązania. Z punktu widzenia intensywności rozróżnia się:

  1. Restrukturyzacje umiarkowana czyli działalność...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wychodzenia z pułapki zadłużenia zagranicznego

  Za granice alarmową zadłużenia zagranicznego przyjmuje się sytuacje w której obsługa długu zagranicznego czyli splata odsetek odsetek rat od kapitału łącznie przekracza 25% wpływów z eksportu i usług.

  O pułapce zadłużenie mówimy wtedy gdy przyrost odsetek jest większy od możliwości ich spłaty. W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura walki z bezrobociem

  Celem strategii jest zrównoważenie sytuacji na rynku pracy czyli doprowadzenie do zgodności oferowanych miejsc pracy z liczba osób i jej poszukujących. Ponieważ w większości bezrobocie jest zjawiskiem stałym politykę zatrudnienia określa się zamiennie jako politykę zwalczania bezrobocia.Wyróżniamy dwie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej

  Zakłócenia równowagi makro. Występują najczęściej w pięciu obszarach:

  a) pierwszy obszar to budżety gdzie przejawem braku równowagi jest deficyt budżetowy;

  b) drugi obszar to ceny - przejawem braku równowagi jest inflacja;

  c) trzeci obszar to rynek pracy – brakiem równowagi jest bezrobocie;

  d) czwarty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie inicjowania i pobudzania procesu rozwojowego

  Już w XVII wieku za jedno z podstawowych zadań państwa uznawano pobudzanie procesow rozwojowych gospodarki. Współcześnie nadal społeczeństwa obciążają rządy odpowiedzialnością za wyniki gospodarcze. Obecnie sprawy związane z granicami wzrostu skomplikował kryzys ekonomiczny.

  Przeważa pogląd ze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych przez politykę gospodarcza

  W praktyce światowej wykształciły się pewne strategie rozwiązywania najbardziej typowych problemow stojących przed polityka gospodarcza rządu. Na podstawie analizy tych doświadczeń można z pewnymi ograniczeniami ocenić skuteczność każdej z nich. Dla potrzeb dydaktycznych wyróżniamy:

  1. Strategie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE POLITYKI MIKROEKONOMICZNEJ I MAKROEKONOMICZNEJ

  Podział celów polityki gospodarczej na makro- i mikroekonomiczne wywołuje zarazem generalny podział polityki gospodarczej na analogiczne dwa jej rodzaje z polityką mokro- i makroekonomiczną.Rodzaje polityki makroekonomicznej.

  Wyróżniamy szereg klasyfikacji wg przyjętych różnych kluczy podziału:

  a) wg...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /7 835

  praca w formacie txt

Do góry