Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Modele tranzycji Huntingtona

  Wskazuje najbardziej ogólne cztery modele, schematy dotyczące zmiany systemów politycznych i rodzenia się fal demokratyzacji:

  „wyjaśnianie jednoprzyczynowe”,

  „rozwój równoległy”,

  „efekt lawiny” lub „domina”,

  „ powszechnie uznawane panaceum”.

  „wyjaśnianie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy demokratyzacji wg D. Rustowa

  D. Rustow wyodrębnia trzy fazy procesu demokratyzacji:

  fazę preparacyjną (inicjacyjną),

  fazę demokratycznej transformacji (podejmowania decyzji demokratyzujących system),

  fazę konsolidacji demokracji (przyzwyczajenia demokratycznego).

  Faza preparacyjna:

  Dochodzi do ujawnienia się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tranzycja - koncepcja S.P. Huntingtona

  Tranzycja = model przejścia

  wyodrębnił rodzaje przejścia, opierając się na kryterium stopnia zaangażowania aktorów politycznych w zmianę systemu, (wskazuje inicjatora procesu przemian- elity władzy, opozycja),

  układ sił pomiędzy władzą a opozycją oraz wewnętrzne zróżnicowanie obydwu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

  Tranzycja- okres przejściowy między poprzedzającym a następującym po nim systemem politycznym.Termin tranzycja w szczególności określa jedną z pierwszych i stosunkowo krótkotrwałą fazę zmiany systemowej, obejmującą podejmowanie decyzji o zmianie systemu i tworzenie ogólnych ram funkcjonowania nowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model funkcjonalny demokratyzacji

  Model funkcjonalny (zwany obiektywnym lub modernizacyjnym) zaproponowany w latach pięćdziesiątych zakłada, że istnieje dodatnia korelacja między czynnikami strukturalnymi związanymi przede wszystkim z rozwojem ekonomicznym a demokratyzacją systemów politycznych. Wśród czynników ekonomicznych, których...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model genetyczny demokratyzacji

  Model genetyczny(subiektywny) opiera się na założeniu, że proces zmiany systemowej zapoczątkowują przede wszystkim aktorzy polityczni, wybierając określone strategie rozwiązywania ujawnianych konfliktów społecznych(politycznych).Akcent w tym przypadku jest położony na postawy aktorów politycznych, ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia procesu demokratyzacji

  Zachowanie elit autoryt w fazie systemu niedemokratycznego spowodowanego brakiem jego legitymizacji ma bardzo duże znaczenie dla całego procesu demokratyzacji . Postawy i reakcje ekipy rządzącej wplywają na na charakter punktu zwrotnego ku demokratyzacji:

  Samorozerwanie- związany jest z wysokim poziomem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego

   

  Skarga o stwierdzeniu nieważności aktu wnoszoną do ETS lub Sądu Pierwszej Instancji może być oparta na zarzucie:

  braku kompetencji;

  naruszenia istotnego wymogu proceduralnego;

  naruszenia Traktatu lub jakiegokolwiek postanowienia prawnego odnośnie do jego stosowania;

  nadużycia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /10 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

  W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

  Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

  Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt

Do góry