Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Są to systemy urządzeń publicznych, których celem jest udzielanie pomocy materialnej osobom uprawnionym w razie występowania zdarzeń losowych oraz w sytuacjach ograniczających możliwości osiągania zarobków, a także w razie wystąpienia okoliczności powodujących zwiększone obciążenie budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki zabezpieczenia społecznego

  1. Technika ubezpieczeniowa - występuje w niej element składki, nie ma znaczenia kto ją opłaca,

  2. Technika zaopatrzeniowa - dana grupa społeczna ma prawo do świadczeń bez konieczności opłacania składki (z reguły świadczenie te finansuje budżet państwa np. stypendium socjalne),

  3. Technika...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie społeczne

  Zabezpieczenie społeczne jest to system świadczeń, do których obywatele mają prawa lub, z których maja możliwość korzystania w wypadkach i na warunkach określonych przepisami prawa.

  Na system zabezpieczenia społecznego składa się 6 elementów:

  1. Ubezpieczenia społeczne.

  2. Ochrona zdrowia.

  3. Pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwoju rodziny

  Wyróżniamy dwa punkty krańcowe – powstanie rodziny i kiedy przestanie ona istnieć.

  Miedzy tymi punktami jest zmienna. Przeobrażenia między nimi to właśnie fazy rozwoju:

  1. Faza powstawania rodziny – rozpoczyna się w momencie zawarcia związku małżeńskiego do urodzenia pierwszego dziecka.

  2. Faza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rodziny

  1. Funkcja seksualna – to emocjonalna, biologiczna podstawa każdego małżeństwa. Nieprawidłowości w realizacji tej funkcji mogą prowadzić do rozbicia rodziny (rozkład pożycia małżeńskiego).

  2. Funkcja prokreacyjna – jest to efekt prawidłowej realizacji funkcji seksualnej. Znaczenie tej funkcji odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura rodziny

  1. Rodzina pochodzenia (rodzice i rodzeństwo).

  2. Rodzina prokreacji (mąż, żona, dzieci).

  - rodziny duże – więcej niż dwa pokolenia (rodzina szeroka);

  - rodziny małe – dwu pokoleniowe (rodzice i dzieci) NUKLEARNE.

  Kryterium w tym wypadku to liczba pokoleń.

  3. Podział rodziny na pełną i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie rodziną

  1. Dominujący model to model patriarchalny (ojciec głową rodziny).

  2. Rzadko występujący matriarchat (matka głową rodziny).

  3. Układ partnerski (decyzje podejmuje się wspólnie – optymalny model rodziny.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina – podstawowa komórka społeczna

  1. Przyczyny historyczne tego twierdzenia:

  - jedna z najstarszych organizacji ludzkich;

  - druga struktura organizacji ludzkich po myśliwych;

  - jest to grupa uniwersalna;

  - jest to grupa ponad czasowa powstała w schyłkowej fazie wspólnoty pierwotnej i istniała niezmiennie w różnych okresach zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy rodziny - Małżeństwo

  1. Klasyfikacja za względu na płeć:

  - heteroseksualny związek dwojga osób płci przeciwnych;

  - homoseksualne związek dwojga osób tej samej płci (Holandia, Skandynawia, Francja, RFN).

  2. Klasyfikacja ze względu na liczbę osób:

  - monogamiczne (związek dwóch osób);

  - poligamiczne (jeden mężczyzna wiele...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy rodziny

  1. Klasyczna definicja rodziny - rodzina to inaczej specyficzna grupa społeczna.Kryterium, które odróżnia rodzinę od innych grup to rodzaj więzi łączących jej członków (więzi pokrewieństwa i więzi formalne).

  2. Rodzina według nauk prawniczych to instytucja społeczna.

  Kryterium odróżniające od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt

Do góry