Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  PR w kampanii wyborczej

  W języku polityki funkcjonuje wiele pojęć wywodzących się wprost z nazewnictwa wojskowego. Szczególnie widoczne jest to w okresach przedwyborczych, gdy słyszymy o kampaniach, przeciwnikach, walce wyborczej i atakach. Ze zbioru tego typu określeń jedno wysuwa się jednak zdecydowanie na pierwszy plan. Choć...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie „ankieta”

  Ankieta – rodzaj badania wykorzystywany do poznawania zjawisk masowych, a więc poglądów ludzi na dany temat

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie „sondażu”

  Sondaż (badanie opinii publicznej) - rodzaj badań statystycznych w celu określenia preferencji ludności, dotyczących kontrowersyjnych tematów

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżnia się metody badawcze

  Trzy główne metody badań:

  - obserwacja (aby opisać zjawisko/ zachowania się)

  - korelacja (żeby przewidzieć, czy różne zjawiska wystąpią łącznie i w jaki sposób)

  - eksperyment (aby wyjaśnić, czyli znaleźć przyczynę zjawiska/ zachowania się)

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe prawo publiczne

  Pojawiło się w XVI i XVII w, dotyczyło ono relacji państw między sobą w sprawie wojny. Teraz prawo międzynarodowe dotyczy pokoju. Jest to prawo powszechnie przestrzegane z obawy przed innymi państwami, sankcjami i opinią publiczną. Doktryna naturalistyczna państwo istnieje z samego faktu że dąży do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona zdrowia

  WHO - zdrowie jest pełnią psychicznego, fizycznego i społecznego dobrostanu człowieka.

  Współczesna ochrona zdrowia to 3 działy:

  1. Profilaktyka (zapobieganie).

  2. Lecznictwo(działanie na rzecz chorych).

  3. Rehabilitacja.Pomoc społeczna - stanowi najstarszą gałąź polityki społecznej można...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń społecznych

  1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa.

  2. Ubezpieczenie rodzinne.

  3. Ubezpieczenie emerytalne.

  4. Ubezpieczenie w razie wypadku przy pracy i w przypadku choroby zawodowej(ubezpieczenie oparte na ryzyku).

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu ubezpieczeń społecznych

  1. Funkcja ubezpieczeniowa (możliwość świadczeń w przypadku wystąpienia któregoś ze zdarzeń losowych).

  2. Funkcja rozdzielcza (rozdział funduszy w skali całego kraju między grupy tworzące całe społeczeństwo).

  3. Funkcja zatrudnienia (można stymulować zatrudnienie w kraju stosując wysoką...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych

  1. Ubezpieczenia społeczne finansowane są ze składek tradycyjnie płaconych przez pracodawców, pracowników, pracowników możliwością dofinansowania przez budżet państwowy. W przypadku ubezpieczenia od wypadku przy pracy składkę płaci wyłączania pracodawca.

  2. Uczestnictwo w ubezpieczeniu społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia losowe

  Ryzyko ubezpieczeniowe, czyli sytuacja, od której możemy się ubezpieczyć: choroba, macierzyństwo, niepełnosprawność, starość, wypadek przy pracy, choroba zawodowa, utrata żywiciela rodziny, bezrobocie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry