Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - System partyjny

  W Hiszpanii istnieje system wielopartyjny. Główne partie polityczne to: Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) – powstała w maju 1879 roku, ma charakter socjaldemokratyczny Partia Ludowa (PP) – utworzona w październiku 1976 roku przez byłych polityków frankistowskich, partia centroprawicowa, ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Ustrój terytorialny

  Hiszpania jest zdecentralizowanym państwem unitarnym. Oznacza to podział na wspólnoty (regiony) autonomiczne, każda z własnym statutem, parlamentem oraz rządem. Projekt statutu regionu jest zatwierdzany uchwałą organiczną przez Kortezy Generalne, wszystkie normy prawne stanowione przez region i państwo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Konstytucja

  Konstytucja Hiszpanii uchwalona została dnia 31 października 1978 roku przez Nowe Kortezy. 6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum konstytucja została zatwierdzona i w tym samym roku dnia 27 grudnia podpisana przez króla. Jej uchwalenie było możliwe dzięki demokratycznym przemianom, zapoczątkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacja amerykańskiego sądownictwa

  -system rządów federalnych jest trójstopniowy:

  -sądy dystryktowe (94): rozstrzygające jako sądy pierwszej instancji spory cywilne i karne przy udziale sędziego zawodowego i ławy przysięgłych

  -sądy apelacyjne (13): działające jako sądy odwoławcze od wyroków sądów dystryktowych- Sąd najwyższy (9...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych

  Charakterystyka Kon gresu

  -Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu

  -Każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa

  -Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata

  -Senat :100 członków ,kadencja trwa 6 lat

  -członkowie izby...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wyborcze USA i specyfika partii

  amerykańskich,-bierne prawo wyborcze

  - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

  Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

  System federalny:

  -Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany

  -podział kompetencji między unią a stanami

  - władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

  Konstytucja USA

  Składa się ze wstępu i 17 artykułów.

  -3 pierwsze artvkułv dotyczą władzy ustawodawczej, tzn Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów feralnych

  -art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

  -art. V rcguluje sposób zmiany konstytucji

  -procedura ta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa amerykańskiego i ewolucja systemu politycznego

  zaczątkiem państwa amerykańskiego było utworzenie, wciągu 1285 lat. 13 kolonii (pierwsza – Wirginia 1607. Trzynasta -Georgia - 1733)

  -na skutek surowej polityki brytyjskiej we wrześniu 1 774 r. w Filadelfii zebrało się 55 delegatów z 12 kolonii i utworzyło KongresKontynentalny(wzywał do tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gabinet w W. Brytanii, w szczególności pozycja w nim premiera

  Rząd i Gabinet

  -na rząd składa się cały aparat administracji państwowej opłacanej ze skarbu państwa

  -rząd- słudzy Korony, którzy sprawują określone stanowiska polityczne (ministrowie, wiceministrowie)

  -gabinet-kierowniczy, kolegialny organ rządu składający się z ministrów korony powołanych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt

Do góry