Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Rząd rosyjski

  - powołanie rządu zależy w całej rozciągłości od prezydenta, ogólnie rzecz biorąc rząd zależny jest od prezydenta; 

  - wg ustaleń konstytucyjnych założeń rząd ma się koncentrować na zarządzaniu i administrowaniu krajem, prowadzeniu polityki gospodarczej i socjalnej, współpracy gospodarczej z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

  Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych 

  - wybierany jest w wyborach równych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Federacja Rosyjska – części składowe

  Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych 

  - podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

  - konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%; 

  - biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli;

  - składa się z 9...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System partyjny we Francji

  - wielopartyjny, system dwublokowy. 

  - w okresie III Republiki partie występowały głównie na terenie parlamentu, ale nie posiadały żadnych komórek organizacyjnych w terenie

  - w okresie IV Republiki istniało wiele partii, co wpłynęło na duże rozbicie polityczne społeczeństwa

  - okres V Republiki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Rada Konstytucyjna

  - 9 osób – 3 powołuje prezydent, 3 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i 3 Senatu 

  - kadencja 9 lat

  - Rada Konstytucyjna odnawia 1/3 składu co 3 lata

  - przewodniczącego spośród jej członków powołuje prezydent

  - członkowie mogą pochodzić z nominacji, z urzędu i byli prezydenci Republiki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Senat

  obecnie składa się z 331 senatorów,

  senatorów wybierają w departamentach kolegia wyborcze, elektorzy

  wybór: wpłacenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczy próg wyborczy 10% głosów oddanych w okręgu lub wszyscy kandydaci z listy zgłoszonej w danym okręgu w wyborach proporcjonalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Zgromadzenie Narodowe

  izba niższa parlamentu

  liczy obecnie 577 deputowanych

  5-letnia kadencja.

  wybór: złożenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczył próg wyborczy

  5% głosów oddanych w okręgu; system większościowy w dwóch turach (I tura –

  bezwzględna większość głosów, ale nie mniej niż 25%; II tura –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament Francji

  - jest dwuizbowy: Zgromadzenie Narodowe i Senat  

  - parlament działa w trybie sesyjnym (obowiązuje jedna sesja zwyczajna w roku, ale w trakcie sesji nie może zebrać się na więcej niż na 120 posiedzeń).

  - Odbywać się mogą także sesje nadzwyczajne zwoływane przez prezydenta na wniosek premiera lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia premiera Francji

  - główny pomocnik prezydenta 

  - kieruje działalnością rządu

  - przedstawia prezydentowi wnioski dotyczące powołania lub odwołania swoich współpracowników

  - mianuje funkcjonariuszy cywilnych i wojskowych

  - niektóre akty prawne wymagają kontrasygnaty właściwych ministrów

  - może zastępować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt

Do góry