Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji

  społeczna

  - socjalizacja elektoratu

  - mobilizacja elektoratu,

  - ekspresja wartości i idei politycznych

  - artykulacja i agregacja interesów zbiorowych

  - integracja wyborców jako wspólnoty plitycznej

  2) państwowo-publiczna

  - rekrutacja kandydatów

  - podejmowanie decyzji

  Krytyka rządu

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodziny partii politycznych i ich znaczenie polityczne

  Katalog „rodzin” partii jest różnie przez różnych autorów konstruowany.

  K. von Beyme wyróżnia 9 „familii”:

  1) partie liberalne i radykalne

  2) konserwatywne

  3) socjalistyczne i socjaldemokratyczne

  4) chrześcijańsko-demokratyczne

  5) kimunistyczne

  6) agrarne

  7) regionalne i etniczne

  8) ekologiczne

  9)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza partii politycznych

  Okoliczności powstawania partii politycznych

  1) kontekst społeczny 

  a. partie wchodzące na scenę polityczną po upadku reżimów komunistycznych nie reprezentują podziałów socjopolitycznych, gdyż podziały te nie miały szansy ujawnić się przez 50-letni okres komunizmu. Tylko niektóre partie mogły...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

  a) 2 izby (bo: duży kraj, tradycja, federacyjny charakter) – Duma Państwowa (450 deputowanych, ordynacja mieszana, kadencja – 4 lata), Rada Federacji (178 członków, po 2 powoływanych przez wszystkie podmioty tworzące federację, kadencja 4 lata)

  b) Do obalenia prezydenckiego weta wobec ustawy potrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka reżimu politycznego Rosji

  Wśród państw EśiW model prezydencjalizmu amerykańskiego nie znalazł zastosowania. Pewne podobieństwa można wskazać jedynie w Białorusi, gdzie nie została jednak zachowana równowaga władz, będąca cechą podstawową czystego prezydencjalizmu.

  Jeśli chodzi o semiprezydencjalizm –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza ustawodawcza

  Niezależnie od tego czy konstytucje przewidują parlamentarny czy semiprezydencki model rządów, władza ustawodawcza przysługuje parlamentom wyłanianym w wyborach rywalizacyjnych.

  Pozycja parlamentów w państwach Europy srod.wsch. jest zróżnicowana. Ich zależność od głowy panstwa najbardziej jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYBORCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.ROZMIAR I OTWARTOŚĆ RYNKU WYBORCZEGO

  A. ROZMIAR - Generalnie następuje tendencja zmniejszania rozmiaru (czyli ilości partii na arenie parlamentarnej – Węgry ’90 i ’94 – 7, obecnie 4; Czechy – z 8 do 5, Serbia, Albania etc.).

  Duży rynek (przeciętnie więcej niż 7 reprezentowanych w parlamencie partii): Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

  WYBORY PARLAMENTARNE – nie za bardzo wiem co tu wchodzi, będzie więc tak skąpo garść ogólności i technikaliów (szczegóły w następnym punkcie)

  A. ogólności: G.P. Lewis wyodrębnił 4 fazy rywalizacji wyborczej w EŚW.

  Pierwsza: wybory otwierające, druga: proces dezintegracji frontów antykomunistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory tranzycyjne (1989 - 1991) - ich wyniki i znaczenie

  WYBORY TRANZYCYJNE (otwierające, założycielskie) – pierwsze elekcje zorganizowane po uzyskaniu przez ogół obywateli podstawowych swobód politycznych i jednocześnie umożliwiające dokonanie negatywnej oceny rządzących partii komunistycznych. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest wynikiem paktu politycznego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydalne modele demokracji

  Nawiązując do teorii R. Dahla, wskazał na cztery typy hybrydalne demokracji ( określa je również jako mieszane lub zniekształcone), jakie pojawiły się w Europie Środkowej i Wschodniej:

  demokracje formalistyczne,

  demokracje elitystyczne,

  partitokracja ( partyist),

  tyranizująca...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt

Do góry