Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Cele, środki i metody polityki zagranicznej

  Cele środki i metody polityki zagranicznej. W międzynarodowym systemie suwerennych, często rywalizujących ze sobą państw, cele polityki zagranicznej są najczęściej zorientowane na osiąganie własnych, jako państwa korzyści. Kiedy kraje wybierają taki właśnie rodzaj polityki zagranicznej, określa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW RZĄDU NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

  Nie są więc ratyfikowane przez głowę państwa, który musiałby uzyskać zgodę parlamentu, lecz w trybie znacznie prostszym, z pominięciem parlamentu, są akceptowane przez rząd. Pracami rządu kieruje szef rządu – premier, nazywany również prezesem czy przewodniczącym rady ministrów, w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

  Charakterystyczną cechą rywalizacji na poziomie gabinetowym w Europie Wschodniej jest to, że prowadzi ona w przeważającej ilości wypadków do powstania gabinetu koalicyjnego (wyższy odsetek niż w Europie Zachodniej).

  W żadnym kraju Europy postkomunistycznej nie ukształtowała się praktyka powoływania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /9 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy systemów partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej

  Wszystkie mają wielopartyjny format, z tym jednak, iż w niektórych obserwujemy inklinację w kierunku modelu rywalizacji dwublokowej (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym) w warunkach występowania relatywnie mniejszej liczby partii relewantnych, skłonnych do stosowania właśnie strategii blokowych (np...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie etniczne w EŚiW

  Partie etniczne w EŚiW powstały i działają w tych państwach, gdzie mamy do czynienia z mniejszościami narodowymi, na tyle licznymi i zorganizowanymi, że są w stanie stworzyć relewantne ugrupowanie polityczne. Spośród tych partii spore znaczenie zyskały bułgarski Ruch na rzecz Praw i Wolności (DPS)-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie skrajne w EŚiW

  Główny ton rywalizacji politycznej w większości krajów omawianego regionu nadają partie umiarkowanej lewicy i prawicy (różnią się one między sobą wizją polityki podatkowej , społecznej, stosunkiem do praw jednostki czy hierarchią wartości). Partie jednak zgadzają się powrót do przeszłości jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /6 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTIE KONSERWATYWNO - CHADECKI I ICH ROLA W RYWALIZACJI WYBORCZEJ

  Konserwatyzm jako ruch polityczny- 3 grupy państw w EŚiW:

  1.państwa, w których stosunkowo wcześnie przybrał on postać jednej partii/stałejkoalicjii

  - LITWA – Unia Ojczyżniana

  - UKRAINA- Ludowy Ruch Ukrainy

  2.państwa, których mówi się o dekoncentracji ruchu konserwatywnego- jest więcej niż jedno...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie liberalne i ich rola w rywalizacji wyborczej

  Przykłady: Polska - UW i PO; Słowacja- Demokratyczna Unia Słowacji; Słowenia- Liberalna Demokracja Słowenii; Węgry- Związek Wolnych Demokratów. Najsilniej na Litwie i w Estonii. Formacji liberalnych, które liczyłyby się w rywalizacji nie spotykamy w Albanii i na Ukrainie.  Biorąc pod uwagę kwestie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie lewicowe - ich rodzaje i znaczenie

  Kilka form umiarkowanej lewicy (zreformowane, reaktywowane, nowe)

  Partie postkomunistyczne wywodzące się z formacji, które sprawowały władzę w okresie komunizmu. Nazywane są często partiami kontynuatorskimi. (patrz wyżej:P)

  Prócz formacji postkomunistycznych, ten biegun tworzą także...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie Postkomunistyczne i ich rola w rywalizacji wyborczej

  Nazywane partiami kontynuatorskimi ze względu na swoistą ciągłość historyczną, bo odziedziczyły one po swoich poprzedniczkach struktury, część majątku oraz część bazy członkowskiej. Celem jest rywalizacja z ugrupowaniami z antykomunistycznej opozycji jak i z partiami neoliberalnymi. Rywalem są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt

Do góry