Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  OMÓW MODEL AREN POLITYCZNYCH AUTORSTWA K. LUTHERA ORAZ RODZAJE AKTYWNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH AREN

  Istotę relacji zachodzących pomiędzy partią polityczną a jej środowiskiem oddaje model, w którym środowisko partii dzieli się na segmenty zwane arenami. Są to swoiste pola rozgrywek. W ich obrębie dochodzi do wymiany zasobów pomiędzy partią oraz składowymi jej środowiska (innymi partiami czy też...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII ULTRAPRAWICOWYCH

  Partie te podkreślają zagrożenia związane z unifikacją europejską, globalizacją gospodarczą, atomizacją narodu i alienacją jednostek, a także ich izolacją socjalną, zalewem krajowego rynku przez imigrantów oraz bezrobociem. Podkreślają dwulicowość polityków partyjnych oraz niewydolność systemu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII KONSERWATYWNYCH

  Zaczęły powstawać w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Opierały się na doktrynie Burke’a. Znajdziemy wśród nich zarówno ugrupowania agrarystyczne jak i wyznaniowe, prawicowo – liberalne, narodowe, a także nacjonalistyczne i szowinistyczne. Dzielimy je na dwie grupy pod względem tożsamości:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII LIBERALNYCH

  Zaczęły powstawać w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Okres świetności tych partii to początek XX wieku. Wówczas to partie te tworzyły samodzielne rządy, wygrywając walkę wyborczą z partiami konserwatywnymi, które były „naturalnym przeciwnikiem”.

  Partie te były przeciwko przywilejom stanowym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII CHADECKICH

  Jt to najsilniejsza rodzina partii prawicowych, a druga grupa pod względem siły po partiach socjaldemokratycznych. Występują w każdym kraju demokratycznym w Europie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Islandii, w zasadzie zanik w Czechach. Zaczęły postawać pod koniec XIX wieku. Są 3 rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII LEWICOWO – LIBERTARIARNYCH

  Nawiązują do katalogu kwestii tzw. Nowej Polityki. Obejmuje on zagadnienia związane z szeroko pojętą jakością życia, m.in.: emancypacja jednostki spod władzy państwowej, hasła antynatowskie czy antyintegrystyczne jak i postulaty ekologiczne, uzasadniania prawa do swobodnego wyboru stylu życia czy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII SOCJALDEMOKRATYCZNYCH

  2 etapy ich rozwoju przypadły na II połowę XIX wieku i początek XX wieku oraz okres po II Wojnie Światowej. Są to partie parlamentarne, które od początku swojego powstania deklarowały dążenie do wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego. Bardzo szybko zaakceptowały logikę rywalizacji wyborczej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PARTII KOMUNISTYCZNYCH

  We wszystkich krajach tzw. bloku wschodniego panowała wiodąca cecha, a więc zdecydowana, obwarowana zasadami ustrojowymi dominacja partii komunistycznej, która nie ulegała znaczącym modyfikacjom. Do końca lat 70. w demokracjach zachodnich partie komunistyczne postulowały o zerwanie z porządkiem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

  kryterium genetyczne – używając tego kryterium do wyodrębnienia określonej rodziny partii odnosić się będziemy do podobieństw pomiędzy partiami, które ukształtowane zostały przez zbliżone warunki ich powstawania, a dokładniej procesu ich instytucjonalizacji. Do takich warunków środowiskowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ PRZYCZYNY TRANSFORMACJI MODELU PARTII

  Transformacja modelu partii w stronę partii kartelu jt związana z założeniem, że obecny kształt, funkcje i rola, jakie wypełniają partie w systemie politycznym wynikają z profesjonalizacji ich działań. Z jednej strony, stają się one wysoce złożone pod względem technicznym, a z drugiej wykazują pod...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt

Do góry