Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Polityka jako proces dystrybucji wartości

  Kontynuacją tradycji empirycznej zapoczątkowanej przez Machiavellego w rozwoju teorii polityki były badania tzw. Szkoły Chicagowskiej w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. Badania te stanowiły ważny etap w rozwoju politologii. Twórca tej szkoły Charles Merriam w swojej pracy na temat...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /4 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako sfera władzy panstwowej

  Wybitny niemiecki uczony Max Weber (1864-1920) postrzegał politykę jako sferę sprawowania władzy państwowej i walki o tą władzę. Stosunki władzy analizował w kontekście nowoczesnego państwa narodowego, które stanowiło jego zdaniem najbardziej zaawansowaną organizację polityczną w historii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako walka klasowa

  Karol Marks (1818-1883) definiował politykę jako konflikt między wielkimi grupami społecznymi przede wszystkim między klasami ekonomicznymi, które różni stosunek do środków produkcji. Koncepcja marksowska dostrzegała w polityce przede wszystkim konflikt interesów w makroskali; podziały klasowe przebiegają...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako sztuka skutecznego rządzenia

  W pierwszych dekadach szesnastego wieku dzieło florentyńskiego pisarza politycznego Niccolo Machiavellego (1469-1527) Książę było oznaką nowego etapu w historii teorii polityki. Dotyczy to w szczególności nowego sposobu podejścia do analizy polityki i władzy oraz pojmowania zależności między etyką i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /11 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako udział w rządzeniu

  Centralnym punktem zainteresowania teorii polityki Arystotelesa (384-322 p. n. e.) jest państwo. Słynny traktat Polityka poświęcony jest w głównej mierze rozważaniom jakie są ustroje państw i jaki powinien być najlepszy ustrój państwa żeby stało się ono państwem sprawiedliwym, takim „w ramach którego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /7 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon: polityka jako sfera działania etycznego

  Teoria polityczna Platona (427-347 p.n. e.) wyłożona została najpełniej w dziele Państwo. Wizja idealnego państwa opartego na idei sprawiedliwości zderza się tutaj z realnym państwem, w którym rządzi polityka. Ta ostatnia oznacza konflikt ambicji, walkę miedzy klasami o władzę, co w efekcie prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /5 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka: historia i analiza pojęcia - Tradycje antyczne

  Teoretyczna refleksja o naturze zjawiska zwanego polityką ewoluowała przez wieki od ery starożytnej do późnej nowoczesności. Dla wolnych obywateli starożytnych miast greckich, w szczególności dla Ateńczyków, polityka oznaczała uczestnictwo w codziennym życiu wspólnoty państwowej. Było to zajęcie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS RYWALIZACJI RZĄDOWEJ

  występuje w dwóch postaciach:

  Indeks partycypacji rządowej – zostaje skalkulowany według dwóch kryteriów: liczby gabinetów sformowanych w badanym okresie oraz sumy udziałów w nich konkretnej partii politycznej

  I   - to indeks partycypacji rządowej partii

  P – liczba wskazująca w ilu gabinetach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS AGREGACJI

  Służy do zmierzenia stanu posiadania największej partii w parlamencie w stosunku do liczby partii w nim reprezentowanych. Kalkulacja tego indeksu opiera się na uwzględnieniu dwóch kryteriów.

  Pierwsze – zostało wyznaczone jako efekt  określenia przeciętnej liczby partii parlamentarnych w okresie będącym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS FRAKCJONALIZACJI

  Opiera się na ocenie prawdopodobieństwa, iż dwóch przypadkowo dobranych wyborców będzie głosowało w konkretnych wyborach na różne partie polityczne lub dwóch parlamentarzystów należy do różnych partii.

  Szansa że tych dwóch wyborców wybierze tę samą partię zostaje skalkulowana przy użyciu wzoru:

  n-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 523

  praca w formacie txt

Do góry