Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  a)klasyczne funkcje= policyjno-porządkujące; utrzymanie porządku publicznego, reglamentacja dóbr i usług; utrzymanie porządku w państwie

  b) funkcje związane z odpowiedzialnością państwa za dostarczanie dóbr i usług publicznych= państwo bierze na siebie rolę dysponenta naszym życiem.

  c) funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR PUBLICZNY A ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  Wg. ‘Administracja publiczna’, J.Boc:

  Administracja publiczna zajmuje się zarządzaniem sektorem publicznym. Nawzajem się przenikają. To adm, jest od wykonywania zadan publicznych.

  a)zadania publiczne wykonywane przez organy administracji publicznej są określone normami prawa powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR PUBLICZNY I SEKTOR PRYWATNY - PODSTAWOWE RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

  Sektor prywatny-zorganizowany za pomocą transakcji rynkowych (konkurencja)

  Sektor publiczny-zorganizowany w ramach instytucji państwowych, gdzie usługi dostarczane są poprzez system administracji publicznej.

  Definicje i inne pierdoły dot. sektora publicznego : (to dla tych nadaktywnych ;p)

  Definicja według...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TENDENCJE PRZEMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

  Wg. ‘Administracja i polityka’ A.Ferens & I. Macek; artykuł Herbiego;) :

  Jedna z wyrażnie zaznaczonych tendencji XX w stało się zjawisko określane mianem rewolucji w administracji publicznej. Chodzi o proces reformowania sektora publicznego współczesnych państw, nazywany m.in. transformacją/modernizacją...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /8 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPEIZACJA ADMINISTRACJI I JEJ ZASADNICZE WYMIARY

  ( jeden z podrozdziałów, z rozdziału Herbuta w książce: Macek, Ferens : „ Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian”)

  - Koniec XX w. – ‘transformacja administracji’ , ‘ modernizacja administracji’

  - Uderzający w procesie przemian jest nie tyle charakter, zakres czy tempo zmian...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualizm

  Psychologiczna: postawa życiowa cechująca się afirmacją własnego „ja”, dążeniem do osobistej niezależności i samodzielności, poleganiem na sobie. Wobec otoczenia społecznego często manifestuje się w postaci przeciwstawiania się zasadom, zwyczajom bądź tradycjom obowiązującym w danej grupie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa polityczna

  Postawa polityczna to względnie trwały stosunek jednostki do politykim systemu politycznego i jego poszczególnych składników, tj. grup, organizacji, elit, przywódców, wartości, zasad, decyzji, zjawisk, procesów, etc., stanowiący zasadniczy element kultury politycznej. Postawy są jedną z form świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne podejście w analizie politologicznej

  O narodzinach podejścia psychologicznego w analizie politologicznej możemy mówić mniej więcej w latach 40 XX wieku. Jego początku należy wiązać z behawioryzmem, a więc nurtem XX wiecznej psychologii badającym zjawiska społeczne pod kątem ich psychicznych lub świadomowościowych aspektów funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między teorią a praktyką

  Teoria często bywa przeciwstawiana praktyce, co sugeruje niezgodność z rzeczywistością, utopijność, czy bezużyteczność w przypadku jej praktycznego zastosowania. Praktyka jest tym, co się wydarza w doświadczanej rzeczywistości, a teorię wskazuje się jako zespół idei i poglądów wypowiadanych w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy analizy teoretycznej

  Podstawowym komponentem teorii są twierdzenia ogólne. Twierdzenie to zaś zdanie, orzekające o przedmiocie, którego dotyczy.

  Indukcja i dedukcja są metodami pozwalającymi łączyć wiedzę empiryczną z twierdzeniami ogólnymi. Połączenie tych dwóch poziomów badawczych umożliwia racjonalną eksplanację i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry