Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - PROBLEM OSIĄGANIA STOPNIA NIEKOMPETENCJI

  L.J. Peter: w hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji. Z tego wynika, że z biegiem czasu każde stanowisko zostaje objęte przez pracownika, który nie ma kompetencji do wykonywania swych obowiązków. Pracę zaś wykonują ci, którzy nie osiągnęli jeszcze swego stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - PATOLOGICZNA PARTYJNOŚĆ

  Chodzi o sposoby powoływania organów i kreacji urzędników a także funkcjonowanie podmiotów. Powoływania na stanowiska w administracji ludzi z klucza partyjnego powoduje realizację celu prywatnego w ramach i strukturze organizmu publicznego. Szczególnym przejawem partyjności państwa są partyjni...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - LOBBING

  Państwo demokratyczne stara się cywilizować lobbing przez jego legalizuję i narzucenie elementarnych zasad. Obywatele i inne podmioty powinny korzystać z dostępu do informacji o planach legislacyjnych, zaś na osobach publicznych musi ciążyć obowiązek ujawnienia wszystkich kontaktów z aktywnymi grupami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - KORUPCJA

  Definicje:

  Cywilnoprawna konwencja o korupcji.

  Korupcja oznacza wręczanie, przyjmowanie, żądanie lub proponowanie bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej , korzyści albo jej obietnicę, która wypacza prawidłowe funkcjonowanie obowiązków lub zachowanie wymagane od osoby przyjmującej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele decentralizacji administracji na przykładzie Belgii

  Historia belgijskiej decentralizacji (tj. regionalizacji i przekazania kompetencji do regionów) rozpoczęła się w 1970r. kiedy powołano do życia 3 tzw. „wspólnoty kulturowe” przekazując im nieznaczną autonomię z zakresu kultury. W 1980r. otrzymały one zwiększone kompetencje przestając być już tylko...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele decentralizacji administracji na przykładzie Włoch

  Włochy są państwem jednolitym o dużej decentralizacji władzy. Z 20 regionów 5 działa na podstawie specjalnych statusów- jest to pewna forma autonomii przewidziana dla regionów z dużymi mniejszościami narodowymi lub posiadających swoja specyfikę i odrębność (np. Sycylia, Górna Adyga). Po nowelizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /7 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele decentralizacji administracji na przykładzie Hiszpanii

  Historię współczesnego samorządu lokalnego w Hiszpanii wiążemy z pokojowym usunięciem reżimu generała Franco. W konstytucji z 31.X.1978 roku znalazły się przepisy odnoszące się do zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych. Realizacją konstytucyjnych postulatów było stworzenie systemu pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /11 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele administracji na przykładzie USA

  Administracja rozwijała się w demokracji pluralistycznej i indywidualistycznej, gdzie współzawodniczące interesy publiczne określają politykę publiczną. Na wszystkich poziomach czyli federalnym, stanowym i lokalnym są zatrudniani administratorzy zajmujący się sprawami publicznymi. Wiąże się to z tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele administracji na przykładzie Niemiec

  Samorządność w Niemczech sięga XIX wieku, kiedy to w Prusach wprowadzono system zarządzania lokalnego oparty na instytucji, bliskiego współczesnemu, samorządu terytorialnego. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło zróżnicowanie organizacyjne spowodowane istnieniem stref okupacyjnych, przez co praktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele administracji na przykładzie Szwecji

  Silnie rozbudowane struktury państwa dobrobytu oraz utrwalone w świadomości obywateli prawa do stosunkowo łatwego dostępu do świadczeń socjalnych. W II połowie lat ’70 te oczekiwania obywateli zderzyły się ze słabnącą dynamiką wzrostu gospodarczego i malejącą zdolnością rządów do sprostania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 074

  praca w formacie txt

Do góry