Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Komisja Europejska - skład i kompetencje

  Skład i kompetencje KE opisuje Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej, zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a także prowadzi bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.

  Do kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

  Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku)

  Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący

  Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada niedyskryminacji i ochrony praw człowieka

  Podstawy prawne:

  Art. 12 TWE – zawiera zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową

  Art. 39, 43 oraz 49-50 – szczególny zakaz dyskryminacji w ramach swobodnego przepływu osób

  Art. 137 i 141 – jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie możliwości na rynku pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

  - relacja pomiędzy środkami a celami jakie mają być osiągnięte – środki mają być proporcjonalne do celów; zakaz wprowadzania nadmiernych obciążeń na państwo; przy polityce regionalnej – równe/ sprawiedliwe rozprowadzanie środków; wspólnoty powinny działać z jak najmniejszą interwencją – jak nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ

  - instytucje unijne nie mogą się zastępować, nie mogą zabierać sobie kompetencji, nie mogą też upoważniać się wzajemnie do jakiś zadań; wspólnoty mogą działać wyłącznie w swoich kompetencjach; istnieje wyraźny podział kompetencji pomiędzy PE, KE a RE

  Zastępuje we WE zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SOLIDARNOŚCI

  - zakaz powoływania się na interesy jednostkowe, partykularnymi kłopotami podczas usprawiedliwiania się z niewykonywania zobowiązań wspólnotowych; zobowiązania trzeba wykonywać (pacta sum servanta); różnie bywa z jej przestrzeganiem

  Inaczej: zasada lojalnej współpracy.

  Wyrażona w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA JEDNOLITOŚCI

  - zasada realizowania postanowień w równym zakresie, od tego samego dnia, we wszystkich państwach

  Prawo wspólnotowe jest w całości i jednakowo stosowane w każdym z państw członkowskich.

  Jednolitość ma zapewnić taki sam sposób stosowania prawa wspólnotowego na terenie całej wspólnoty i jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja prawna UE jako konfederacji

  Rozpatrywanie UE w kategoriach konfederacji jest rzadkie, jednak nie oznacza to, że nie jest w ogóle brany pod uwagę podczas dyskusji o charakterze prawnym tej organizacji.

  Konfederacja jest definiowana jako związek powołany na podstawie umowy międzynarodowej co najmniej dwóch państw, utworzony w celu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja prawna UE jako federacji

  Co rozumiemy pod podjęciem federacji? Jest to państwo związkowe, złożone z części składowych, które traktowane jest jak jeden podmiot prawa międzynarodowej i które jako całość dokonuje związanych z tym działań o charakterze prawno międzynarodowym.

  W kontekście Unii Europejskiej należy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy zwolenników uznania UE za organizację międzynarodową

  Jeśli uznając, że jedną z determinantów przypisanych podmiotowi charakteru organizacji międzynarodowej jest utworzenie go przez państwa, to w przypadku UE przesłanka ta została spełniona. Art. 1 TUE wyznaczając „nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 993

  praca w formacie txt

Do góry