Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój nauki o cywilizacji

  Louis Henry Morgan

  Podział cywilizacji:

  - okres dzikości (okres paleolitu)

  - okres barbarzyństwa (neolit)

  - okres cywilizacji (rewolucja tech.)

  Trzy podstawowe formy interpretacji procesu dziejowego

  - pogląd na dzieje jako proces cykliczny: proces nawrotów, powtarzanie tego samego procesu; wieczne nawroty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja kultura / cywilizacja

  Kultura – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywany z pokolenia na pokolenie; jest to wszystko co się wytworzyło i się wytwarza.

  Części składowe kultury:

  Kultura materialna - termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

   

  Terminem pomocy społecznej określa się zaspokajanie, ze środków publicznych, niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin niezdolnych uczynić tego samodzielnie. Tworzy ją system świadczeń pieniężnych, rzeczowych zakładowych oraz w formie usług. Pomoc społeczna zapełnia luki pozostawione przez inne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki społecznej

   

  -         bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie)

  -         inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia (są czynnikiem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

   

  Polityka społeczna – jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ

   

  System Europejskiej polityki społecznej definiowany jest jako socjopolityczna działalność wspólnoty, która ma na celu wyrównywanie warunków socjalnych najsłabszych ekonomicznie grup ludności. Działalność Europejskiej polityki społecznej realizowana jest na obszarze państw wspólnoty, które wspólnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /10 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

   

  Ze względu na zróżnicowany system świadczeń socjalnych i realizowana politykę społeczną, wyodrębnia się cztery zasadnicze modele polityki występującej w państwach członkowskich unii

  Model korporacyjny – odnoszący się do modelu motywacyjnego. Jego charakterystyczną cechą jest oparcie się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania, nurty i cele w Polityki Społecznej

   

  Polityka Społeczna diagnozuje bieżącą sytuację socjalną z drugiej strony wskazuje pewne perspektywy i warianty rozwiązań.

  Według J. Auteytnera celami Polityki Społecznej są:

  Wyrównanie warunków życia przez zaspokojenie potrzeb ludności w różnym wieku.

  Tworzenie równego dostępu w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Polityki Społecznej

   

  Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 500

  praca w formacie txt

Do góry