Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Reformacja

  Reformacja – ruch religijny i społeczny w XV i XVI w., mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim – w hierarchii kościelnej i w papiestwie. Reformację zapoczątkował Jan Hus, który zginął na stosie 6 lipca 1415 w Konstancji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

  Korzenie :

  XI -XIII w pierwsze tłumaczenia tekstów grecko-arabskich ( zwłaszcza techniczno-naukowe), wraz z komentarzem i uzupełnieniem, spory wpływ dzieł Arystotelesa, stabilizacja sytuacji w Europie- stabilność feudalizmu, rozwój gospodarczy (nowości techniczne w rolnictwie), rozwój urbanizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarzyńskie korzenie – klasztory jako ochrona wartości, / monastycyzm- iroszkoci

  Monastycyzm ma na celu kult religijny - służbę Bogu i dążenie do samorealizacji przez czystość duchową, ubóstwo, umartwianie się, modlitwę i kontemplację. W okresie wczesnego średniowiecza duże znaczenie miały klasztory iryjskie, które były ważnymi ośrodkami cywilizacji. Później ich rolę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

  - filozofia grecka była narzędziem, które posłużyło chrześcijanom dla rozwoju teologii

  - kultura grecka przekształciła chrześcijaństwo w religię uniwersalną, otwartą na świat (forma tygla narodowego)

  bez dzieł Platona, Arystotelesa i in. chrześcijaństwo nie narodziłoby się

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ kultury Żydowskiej / Izraela

  (Bardzo ubogo i nie jestem pewien czy dobrze)

  Wpływ Starego Testamentu, motyw ziemi obiecanej, motyw Ziemi jako daru od Boga i misja człowieka jako ulepszanie daru Boga, człowiek jako wzór i podobieństwo Boga - pierwiastek boski w każdym z nas ( imago dei –obraz boga), a ziemia jest poddana człowiekowi i ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

  - cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej

  - szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa

  - Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji

  - przyłączenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja jako korzenie cywilizacyjne dla Europy / filozofia / nauka / demokracja

  Cywilizacja grecka rozpadła się na fazy:

  - okres kolonizacji helleńskiej

  - okres pojawienia się Imperium Perskiego (wojny grecko – perskie)

  - okres potęgi macedońskiej

  Ważne instytucje dla Europy

  - wpływ greckich państw – miast (polis)

  - w polis rodzi się pojęcie obywatela, sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia cywilizacji / migracje / ludy semickie / Egipt

  Egipt: cywilizacja sumeryjska, państwo Meluhha; podstawą egzystencji była woda

  Sumer: druga cywilizacja w dolinie Indusu

  - obie te cywilizacje są uzależnione od środowiska wodnego

  - cywilizacje te oddzielały Mezopotamia

  System społeczny dominujący w tych cywilizacjach:

  - system despoti totalitarnych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie wewnętrznych granic Europy

  Norman Davies „Europa”

  - Europa nie jest samodzielnym kontynentem, lecz wypustkiem Azji

  - unikalność geograficzna istnieje pomiędzy Portugalią a Szwajcarią

  - Karol Wielki: Europa jako łacińska część kontynentów (istnieją krainy łacińskie i romańskie)

  - Leon IV: widział...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja Szpenglera / Toynbee / Koneczny. Koncepcja Spenglera

  - dzieło „Zmierz Zachodu”

  kulturą nazywa te jednostki, które są nazwane cywilizacjami

  kultura - cywilizacja w fazie rozkwitu; cywilizacja jest zdegenerowaną formą kultury (faza schyłku)

  - zajął się ośmioma kulturami: egipską, meksykakńską, indyjską, zachodnią, klasyczną, chińską...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt

Do góry