Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Juan Linz (hiszpański politolog)

  Powiedział, że wszystko co nie jest demokratyczne nie jest totalitarne. Może być niedemokratyczne i nie totalitarne. Powiedział on, że są państwa autorytarne, a nadto są też państwa, które są tradycyjnie niedemokratyczne.

  Systemy polityczne dzielimy na demokratyczne i niedemokratyczne.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria klasyfikacji systemów politycznych

  Systemy polityczne się klasyfikuje. Grupuje się je według istotnych podobieństw. Trzeba ustalić kryterium w jakim będziemy grupować systemy polityczne.

  Za kryterium klasyfikacji systemów politycznych przyjęto kryterium podziału państw na państwa socjalistyczne i państwa kapitalistyczne. Inne kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisywanie systemu politycznego

  Jeżeli mówimy, że system polityczny jest zespoloną całością to zachodzi tu pytanie – w jakim stopniu system polityczny, np. Polski, Sudanu jest zharmonizowaną całością? Czy system państwa jest systemem zespolonym? Czy tam wszystko jest dobrze? Często w literaturze system państwa jest porównywany do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Easton (Iston) (amerykański politolog) zaproponował definicję systemu politycznego

  Zaproponował definicję systemu politycznego.Uznał on, że opisywanie systemu politycznego tylko instytucjami i normami prawnymi jest tylko fragmentem pewnej rzeczywistości. Trzeba dołożyć do tej definicji co najmniej dwa elementy. Trzeba brać pod uwagę masowe zachowania ludzi zakorzenione w tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy definicyjne państwa (funkcje)

  Państwo jest tą organizacją, która do sprawowania polityki i władzy jest stworzona.

  Państwo – jest organizacją społeczną o kilku cechach:

  1. jest organizacją polityczną – to jest ta organizacja, która zajmuje się rządzeniem, sprawuje władzę, kieruje społeczeństwem.

  Państwo - jest to jedyna...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest polityka?

  Polityka – jest to pojęcie (podejście) wieloznaczne, definiowane jest różnie.

  Polityka – jest świadomą i celową działalnością zmierzającą do zdobycia lub utrzymania władzy i jest realizowana przez grupę większą bądź mniejszą po to aby realizować jakiś problem własny.

  Polityka – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj system parlamentarno – gabinetowy (system w Anglii) z systemem prezydenckim (system amerykański)

  System parlamentarno – gabinetowy występuje w Anglii, natomiast system prezydencki występuje w Stanach Zjednoczonych.

  W systemie parlamentarno – gabinetowym władza wykonawcza odpowiada przed Parlamentem, natomiast w systemie prezydenckim władza wykonawcza nie odpowiada przed Parlamentem. W systemie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Geneza państwa (Arystoteles)

  Punktem wyjścia arystotelowskiej nauki o państwie jest stwierdzenie, że państwo należy do twórców natury, człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, zaś taki który z natury, a nie przez przypadek żyje poza państwem jest albo nędznikiem albo nadludzką istotą. Państwo jest syntezą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja szczęścia, a polis

  Wg Arystotelesa formą człowieka jest to, że ma on zarówno duszę roślinną , duszę zwierzęcą i duszę myślącą. Człowiek będzie szczęśliwy, gdy wykorzysta wszystkie swoje zdolności i możliwości. Arystoteles uważał, że istnieją trzy formy szczęścia:

  * życie wśród namiętności i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Klasyfikacja ustrojów

  Zależnie od tego kto rządzi ( jednostka, grupa czy ogół) istnieją trzy ustroje dobre ( rządy dla dobra powszechnego): monarchia, arystokracja i politea oraz trzy ustroje zdegenerowane ( rządy dla własnej korzyści rządzących) : tyrania, oligarchia, demokracja. Kształt ustroju zależy od siły i efektu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt

Do góry