Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Swobodny przepływ usług - RELACJA DO INNYCH WOLNOŚCI WSPÓLNOTOWYCH

  Jest to taka wolność wspólnotowa, którą trudno zdefiniować, ponieważ jej zakres pokrywa się z zakresami innych wolności. Ma ona charakter subsydiarny w stosunku do innych swobód.

  W Traktacie przyjęto, że stanowi ona uzupełnienie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Obecna sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swobodny przepływ usług - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

  Definicje usługi:

  Pozytywna

  Obejmuje ustalenie, iż usługę stanowi „świadczenie z reguły dokonywane odpłatnie”. Regulacje dotyczące swobody świadczenia usług nie dotyczą transgranicznych usług transportowych, które zostały uwspólnotowione całościowo i uregulowano je w innym miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swobodny przepływ usług - ZAKRES PODMIOTOWY

  Osoby fizyczne:

  usługodawcy muszą być obywatelami Unii

  usługobiocy nie muszą mieć obywatelstwa jednego z państw czł.

  Podmioty gospodarcze:

  usługodawca musi być przedsiębiorstwem wspólnotwym

  usługobiorca wystarczy jeśli działa legalnie w jednym z państw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /4 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Inne

  Swobodny dostęp do informacji, można się zgłosić z zapytaniem do każdej instytucji i wszytskich organów, w każdym z językow urzędowych i mają one obowiązek odpowiedzieć w tym samym języku.

  Prawo dostępu do dokumentów instytucji wspólnotowych.

  Prawo do dobrego zarządzania, które obejmuje domaganie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo petycji do PE

  Obejmuje jedynie sprawę leżącą w kompetencji WE. Ma do niej prawo każdy kto mieszka na terytorium UE i wszyscy obywatele UE bez względu na miejsce ich pobytu. Problem będący przedmiotem petycj musi bezpośrednio dotyczyć osoby, która ją składa.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawa wyborcze

  Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE i loklanych. Państwa członkowskie mogą uzależnić prawo do głosowania w wyborach do przebywania na swoim terytorium przez określony czas, a głosowanie na pewne stanownicze funkcje w zarządzie lokalnym może zastrzec jedynie dla swoich obywateli. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Do swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

  Było ono tworzone stopniowo. Najpierw przyznano to prawo pod postacią prawa do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego osobom zajmującym się działalnością gospodarczą, potem ich rodzinom a na końcu reszcie społeczeństwa. Dotyczy TYLKO obywateli UE(ich małóżonków jeśli nie są obywatelami UE już nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo europejskie

  Obywatelstwo UE- ustanowione na mocy TUE, szczegółowa regulacja została zawarta w II TWE, w ten sposób obywatelstwo UE zostało inkorporowane do wspólnotowego porządku prawnego.

  Obywatelstwo UE przysługuje każdej osobie, która jest obywatelem kraju członkowskiego UE, nie zastępuje obywatelstwa krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoboda przepływu pracowników - Możliwości ograniczenia swobody

  Po pierwsze reguły swobody przepływu pracowników nie mają zastosowania do zatrudnienia w administracji publicznej. Pojęcie administracji publicznej powinno być jednakowo interpretowane w całej Unii i to przez Ets a nie państwa członkowskie. W związku z powyższym w sprawie KE przeciwko Wielkiemu Księstwu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 771

  praca w formacie txt

Do góry