Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  MANDAT PREZYDENCKI

  1. Konstytucja nie określa terminu objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta. Należy przyjąć, że objecie urzędu powinno mieć miejsce następnego dnia po ostatnim dniu kadencji poprzednika. Jeżeli natomiast urząd prezydenta został opróżniony przed upływem kadencji, nowo wybrany prezydent powinien...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKIE WYBORY DO PARLAMENTU I WYBORY PREZYDENCKIE

  Bardzo ważnym czynnikiem, od którego zależy pozycja prezydenta w państwie, jest sposób obsadzania tego urzędu. W państwach demokratycznych możliwe są trzy rozwiązania w tym zakresie:

  wybór przez parlament

  wybór przez specjalnie powołany w tym celu organ państwowy

  wybory powszechne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System skrajnie proporcjonalny

  To taki, gdzie cały kraj jest jednym okręgiem wielomandatowym np. Izrael, Holandia, czyli, że prawie każda siła polityczna wprowadza przedstawiciela do Izby. Parlament jest rozdrobniony i uważa się, że taki Parlament jest niestabilny, nie jest w stanie wyłonić większości do stabilnego rządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

  Oparty jest na absolutnej większości. Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W okręgach, w których kandydat otrzymał więcej niż połowę głosów przechodzi on do pierwszej tury. W pozostałych okręgach odbywa się druga tura. Prawo wejścia do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

  Dzieli się kraj na tyle okręgów ile jest miejsc w Izbie, do której odbywają się wybory. Wybory te odbywają się do jednej izby – Izby Gmin. W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych. W każdym okręgu wygrywa jeden mandat, ten który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnieją dwa podstawowe różniące się od siebie systemy wyborcze

  Systemy większościowe.

  Systemy proporcjonalne.

  Istnieją dwa kryteria różnicujące te systemy:

  a) Okręgi jednomandatowe czy wielomandatowe.

  Jeżeli są okręgi jednomandatowe mamy wtedy do czynienia z systemem większościowym. Jeżeli są okręgi wielomandatowe mamy do czynienia z system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O co chodzi w wyborach parlamentarnych?

  Dwie rzeczy, które dokonujemy w akcie wyborczym:

  Wyłaniamy reprezentację naszych przedstawicieli do władzy ustawodawczej na całą kadencję.

  Wyłaniamy to ciało, które potem kształtuje władzę wykonawczą.

  Idealnego systemu nie może być.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

  a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

  b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

  c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

  1) Wybory muszą być wolne.

  Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

  a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

  b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

  2) Wybory muszą być równe.

  Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć warunków powodzenia demokracji konsocjacyjnej

  To powodzenie zależy od warunków socjologicznych, od względnej równowagi grup podziału.

  Zależy od czynników historyczno – kulturowych (poczucie wspólnoty musi być silniejsze niż poczucie odrębności).

  Zależy od trafnych rozstrzygnięć konstytucyjnych i od dobrze zbudowanego prawa. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry