Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Odrobina historii

  Protekcjonizm od zawsze – staroż, średn a potem merkantylizm

  Pojawienie się korzyści komparatywnych gdzie eksport i import cieszyły się równymi prawami

  Doktryna wolnego handlu

  Protekcjonizm nie zginął – teza o konieczności ochrony krajów słabszych ekonomicznie

  Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych

  Należy ją traktować jako teorię ekonomii. Przedmiotem tej dyscypliny są zasady i mechanizmy rządzące tą gospodarką narodową.W gospodarce światowej zachodzą szybkie przemiany, rozwijają się rynki. Dziedzina ta, więc zyskała na dużej popularności. Przedmiotem badań są stwierdzenia bardzo ogólne –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

  1) Transformacja pod obcą kuratelą, dokonana przy pomocy czynnika zewnętrznego - czyli niedemokratyczne państwo, przegrywa wojnę i w warunkach okupacji jest przekształcane w demokrację (wojna w USA - północ południe, południe pod okupacja północy stało się demokracją).

  2) Za pomocą rewolucji (buntu)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY PRZEJŚCIA OD SYSTEMU NIEDEMOKRATYCZNEGO DO DEMOKRATYCZNEGO

  Systemy niedemokratyczne były bardzo silnie umocowane. Legitymizacja tych systemów była silna. Władza pochodząca od bogów jest kwestią wieków a nawet tysiącleci. Nie było bezpośredniego pomysłu, aby to zmienić.

  Demokracje XX-go wieku pojawiały się skokowo (raptownie) a nie ewolucyjnie. Były gotowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu totalitarnego

  1) System totalitarny jest oparty na politylizacji życia. W systemie totalitarnym nie chodzi oto, aby obywatele zajmowali się swoimi sprawami. W systemie totalitarnym obywatel powinien a nawet musi zajmować się polityką. W systemie totalitarnym wszyscy powinni angażować się w politykę.

  2) Drugą cechą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu autorytarnego

  Najistotniejszą cechą systemu autorytarnego jest podział sfery swobodnego działania społeczeństwa pod warunkiem, że społeczeństwo nie miesza się do polityki.

  Inną cechą systemu autorytarnego jest to, że elita władzy biorąc sobie władzę nie przedstawia wizji przyszłości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie systemów autorytarnych na podstawie dwóch przypadków: Hiszpanii i Polski

  W Hiszpanii był system autorytarny od 1936r. (od początku wojny domowej w Hiszpanii). System autorytarny w Hiszpanii był za czasów generała Franco.

  W Polsce system autorytarny był od 1926r. (Od zamachu majowego) do wybuchu II wojny światowej.

  Autorytarny system hiszpański był efektem wojny domowej. Był...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery podstawowe strukturalne różnice między autorytarnymi systemami tradycyjnymi a systemami nowoczesnymi

  1) Pierwsza różnica dotyczy legitymizacji władzy.

  W tradycyjnych systemach autorytarnych ta legitymizacja władzy związana jest z zasadą dynastyczności. W nowoczesnych systemach autorytarnych występuje charyzma wodza albo nacjonalizacja.

  2) Druga różnica dotyczy formy państwa.

  Te tradycyjne systemy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Są współcześnie przynajmniej dwa typy systemów autorytarnych

  autorytarne systemy tradycyjne.

  systemy nowoczesne.

  Podstawą tego podziału jest historia.

  Autorytarne systemy tradycyjne istniały w przeszłości zanim powstały systemy demokratyczne.

  Systemy nowoczesne powstały w wyniku kryzysu demokracji XX wieku.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemów autorytarnych

  Wspólnym mianownikiem wszystkich systemów autorytarnych jest to, że elita władzy świadomie dokonuje podziału władzy.

  W systemach autorytarnych działalność gospodarcza jest pozostawiona do sprawowania obywatelom, którzy chcą się ją zajmować.

  Cechą systemów autorytarnych, która...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry