Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Problem równowagi bilansu płatniczego

  Równowaga płatnicza jest wtedy, gdy suma transakcji autonomicznych wynosi zero

  Nie ma potrzeby transakcji wyrównawczych

  Nadwyżka bilansu płatniczego – wzrost rezerw walutowych

  Deficyt – spadek

  Równowaga płatnicza ma miejsce, gdy gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans kapitałowy i finansowy

  Dotyczy:

  Inwestycji bezpośrednich – najsilniej powiązanych ze sferą realną gospodarki, są dokonywane z myślą o prowadzeniu przedsiębiorstwa. Generalnie są korzystne dla kraju goszczącego ponieważ tworzą miejsca pracy i sprzyjają transferowi technologii, podnoszą poziom edukacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans rachunków bieżących

  To podstawowa wielkość ekonomiczna – opisuje równowagę zewnętrzną danej gospodarki

  W jego skład wchodzi bilans handlowy i bilans usług – odzwierciedlenie bieżących przepływów pieniądza między krajem a zagranicą

  Tu nie ma reguł ani wskazań co jest korzystniejsze.

  Nadwyżka na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kapitałowy i finansowy

  2 grupy transakcji:

  -rachunek kapitałowy – rozliczenie wpływów i wypłat z tytułu transferów kapitałowych

  -rachunek finansowy - aktywa i pasywa finansowe

  Wszystkie transakcje w bilansie płatniczym dzielą się na:

  autonomiczne i wyrównawcze

  Autonomiczne – są przeprowadzane przez wszystkie podmioty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegrzanie gospodarki

  Studzenie inwestorów i zbyt optymistycznych konsumentów – podniesienie stóp procentowych – wzrost kosztów i ryzyka, wyższe podatki

  To gospodarka zamknięta

  A w gospodarce otwartej do konsumpcji i oszczędności/inwestycji wprowadza się eksport i import

  E – I = saldo handlu zagranicznego

  Co jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierównowaga gospodarcza

  Może mieć 2 formy:

  Recesja – duża nadwyżka oszczędności

  Przegrzanie gospodarki – duża nadwyżka inwestycji

  Gdy recesja - państwo musi dostarczyć gospodarce bodźców popytowych – głównie obniżenie stopy procentowej – to powoduje:

  Mniejszy koszt kredytów

  Mniejszy koszt obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy a handel zagraniczny

  Sektor zagraniczny ma istotny wpływ na poziom dochodu narodowego i tempo wzrostu gospodarki

  Wynika to z zależności pomiędzy takimi kategoriami jak konsumpcja, inwestycje, eksport, import

  W gospodarce zamkniętej dochód narodowy to suma konsumpcji i inwestycji

  Konsumpcja dzieli się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PKB w cenach bieżących w walucie zagranicznej

  To jest najważniejszy miernik określający miejsce danej gospodarki w gospodarce światowej

  Globalny PKB w dolarach lub euro pokazuje potencjał ekonomiczny kraju wg wyceny rynku międzynarodowego. Jest to wartość wszystkich wytworzonych w danym okresie towarów i usług lub suma uzyskanych w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PKB w cenach bieżących w walucie krajowej

  To jest informacja o sytuacji ekonomicznej danego kraju w danym momencie

  Pokazuje bieżące – realizowane w danym roku/miesiącu dochody firm, gospodarstw domowych, sektora finansów, sektora publicznego i pokazuje sposób rozdysponowania tych dochodów. Bardzo ważne dla polityki budżetowej – pomaga...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

  Dochód narodowy w gospodarce otwartej

  Suma dochodów uzyskiwanych w danej gospodarce w określonym czasie – najczęściej w ciągu jednego roku. Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych

  Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry