Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Próby rozwiązania kryzysu zadłużeniowego

  Świat nie był przygotowany na takie kryzysy

  Poszukiwano rozwiązań, było wiele koncepcji, problemem było rozłożenie kosztów pomiędzy wierzycieli i dłużników

  Pierwsze propozycje – zapewnić dalszy dopływ funduszy pożyczkowych aby uchronić te gospodarki przed całkowitym załamaniem –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /7 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Prebisha

  50/60. XX w.

  Na podstawie badań empirycznych w GB

  Wniosek:

  W długim okresie następuje stałe pogarszanie się relacji cenowych surowców mineralnych i artykułów rolnych w stosunku do cen dóbr przemysłowych;

  Czyli pogarszają się terms of trade krajów eksportujących te...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wzrostu zubażającego

  Lata 50. XX w. W pewnych warunkach handel międzynarodowy prowadzi do spadku dobrobytu państwa zwiększającego eksport

  Głównie – surowce i produkty rolne – np.. Brazylia z kawą

  Kraj ma dominującą pozycję na rynku surowców

  Wpływy ze sprzedaży surowców stanowią istotną część dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy rozwoju krajów rozwijających się

  Tymi problemami zajmuje się/zajmowało się wielu ekonomistów, powstało wiele teorii:

  To doprowadziło w latach 50. XX do wykształcenia nowej dyscypliny - ekonomii rozwoju

  Teoria zależności

  Teoria wzrostu zubażającego

  Teoria Prebisha

  Teoria zależności 50/60. XX w.:

  Odwołuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzynar org. gospodarcze

  Wydarzenia II wojny + wspomnienie kryzysu lat 30. XX w. dały przekonanie potrzeby powołania międzynarodowych instytucji o znaczeniu globalnym – zajmujących się regulacją stosunków ekonomiczno-społecznych

  Najważniejsze to:

  ujęcie w ramy instytucjonalne rynków finansowo-walutowych; odbudowa gospodarcza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /17 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania integracyjne na świecie

  Najczęściej charakter regionalny

  Jednolity, nowy organizm gospodarczy obejmujący 2 lub więcej krajów

  Spoiwo – proces integracji gospodarczej, dostosowanie się struktur gospodarczych

  Charakter ugrupowań:

  Formalny – postać międzynarodowego porozumienia lub organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja gospodarcza

  Stan rzeczy umożliwiający kontakty handlowe między różnymi gospodarkami narodowymi równie swobodne i równie korzystne jak te, które istnieją wewnątrz gospodarki narodowej

  Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej

  Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie konkurencyjności gospodarek

  Bada Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania – Lozanna

  W raporcie wykorzystuje się 2 rodzaje danych:

  Ilościowe – dane statystyczne uzyskane z organizacji gospodarczych, instytucji komercyjnych, ośrodków naukowych

  Jakościowe – z ankiety dla przedstawicieli najwyższego szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek

  Tym tematem interesują się nie tylko ekonomiści ale i rządy poszczególnych krajów oraz kierownictwa organizacji międzynarodowych

  Konkurencja – zjawisko polegające na rywalizacji między sobą w dążeniu do analogicznych celów

  Działania podejmowane przez jednych dla osiągnięcia określonych celów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła pochodzenia rezerw walutowych

  Odpowiednio wysoki poziom oficjalnych rezerw walutowych uznaje się za miarę bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.

  Skąd się biorą te rezerwy?

  *Kumulująca się nadwyżka eksportowa

  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych – tu już jest pewien problem – inwestorzy mają prawo transferu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt

Do góry