Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja Centrolewu

  W wyjątkowo trudnej sytuacji po przewrocie majowym znalazły się ugrupowania tzw. lewicy parlamentarnej - PPS, PSL "Wyzwolenie" i Stronnictwo Chłopskie, aktywnie wspierające zamachowców. Udzielając im bowiem poparcia liczyły na ugruntowanie w kraju demokracji, odrodzenie moralne społeczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

  Ruch ludowy Opierał się na masie chłopskiej i był specyficzny.

  Chłopi długo żyli w uciśnieniu, byli niewykształceni, zacofani i wrogo nastawieni do dworu. Zła pozycja ekonomiczna i kulturalna chłopstwa nie zachęcała inteligencji do zajmowania się jego sprawami.

  Najwcześniej rozwinęła się myśl...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

  Tworząc doktrynę chrześcijańskiej demokracji czerpano z dwóch źródeł: społecznej nauki Kościoła katolickiego oraz kierunku filozoficznego zwanego personalizmem.

  Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

  Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

  Konserwatyzm ukształtował się latach 30’ Jednym ze współtwórców konserwatyzmu w Galicji by Antoni Zygmunt Helcel. zalicza się do konserwatyzmu ewolucyjnego, którego protoplasta był Edmunt Burke.

  Innym znanym twórca konserwatyzmu galicyjskiego był Józef Szujski-. Uważał on, że nie można odrzucać zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

  Ważna dla socjalizmu było rozwinięcie idei socjalistycznej przez pokolenie myślicieli społecznych polistopadowych, m.in. Edwarda Dembowskiego, Henryka Kamieńskiego, Ludwika Królikowskiego,. Łączyli oni wyzwolenie narodowe z wyzwoleniem społecznym. Przewidywali powstanie społeczeństwa egalitarnego, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia ideowe systemów logistycznych

  oferowanie każdemu klientowi produkty wg jego preferencji oraz w najdogodniejszych dla niego partiach, terminach i formach regulacji zobowiązań – zaspokojenie potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody

  zapewnienie jak najniższego, a zarazem akceptowanego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzje i akwizycje

  Fuzja– kilka przedsiębiorstw łączy swoje majątki w jeden;

  Fuzja egalitarna – połączenie dwóch podmiotów o podobnej wielkości

  Fuzja wchłonięcia – gdy podmioty są różnej wielkości i mają różny potencjał

  Są jeszcze inne rodzaje fuzji – ale nie omawiamy

  Warto zwrócić uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negatywy korporacji międzynarodowych

  Stosowanie cen transferowych, pożyczek fasadowych, polityki manewrowania terminami płatności, wewnętrznego licencjonowania

  Świadome unikanie płacenia podatków w kraju goszczącym – zawyżanie kosztów, sprytne manipulowanie przychodami

  Świadome opieranie się na imporcie od spółek-córek...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy firmy globalnej

  dany podmiot nie musi być obecny we wszystkich państwach – ważne aby był na najważniejszych rynkach - najczęściej określa się rynek światowy jako kraje Triady, ewentualnie Triady oraz rozwijające się i będące w okresie transformacji kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, Ameryki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt

Do góry