Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

  Opierał się na masie chłopskiej. charakterystyczny dla Europy Wschodniej. Chłopi długo żyli w uciśnieniu – w zaborze rosyjskim, dopiero w 1864 roku zniesiono pańszczyznę. Chłopi byli niewykształceni, uważali dwór za czynnik zyskujący, skupieni na swoich praktycznych problemach. Dopiero w latach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania chrześcijańsko - demokratyczne w latach okupacji i ich założenia programowe

  Chrześcijańska demokracja (potocznie chadecja od skrótu ChD) jest to nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu ateistycznego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (papieża...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjaliści polscy w latach okupacji, ich założenia programowe

  W początkowych latach okupacji część przedwojennych działaczy politycznych wyemigrowała, a ci którzy zostali przeszli do podziemia.

  Polska Partia Socjalistyczna była jedyną lewicową partią działającą od początku w konspiracji. Jej kierownictwo we wrześniu 1939r. podjęło decyzję o zawieszeniu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /7 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

  14 kwietnia 1934r. ogłoszono deklarację programową ONR. Tym samym dokonał się oficjalny rozłam w Stronnictwie Narodowym. ONR chce doprowadzić do uzdrowienia stosunków moralnych, politycznych i gospodarczych. Zamierza stać na gruncie zasad katolickich, opierając na moralności katolickiej całokształtu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obóz Wielkiej Polski, jego charakter i cele

  Organizacja polityczna Obozu Narodowego, powołana podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926r. w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i przedstawicieli innych stronnictw prawicowych. Powstanie OWP miało na celu zjednoczenie prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływanie na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

  Początkowo ZLN był federacją partii politycznych, jednak w lecie 1919r. miały miejsce secesje w Związku Sejmowym Ludowo-Narodowym. Oddzielił się Chrześcijańsko-Narodowy Klub Robotniczy. Wobec tego ZLN zmienił charakter, stając się jednolitym ugrupowaniem. Zostało to potwierdzone na II Zjeździe w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Stachniuk – Zadruga

  Zadruga znaczy zaprzyjaźnienie. Jej członkowie podkreślali swą słowiańskość.

  Skupiali się na walce z przyrodą, to doktryna budowania rozwiniętej cywilizacji. Członkowie Zadrugi nie chcieli mieć nic do czynienia z komunistami, ale stworzyli coś podobnego. Zwalczali katolicyzm. Uważali, że podsuwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch nacjonalistyczny przed I wojną światową

  Reprezentujące go partie, polityka, podstawowe idee i przywódcy

  Za jego początek można uznać koniec XIX w. zapoczątkowała go Liga Polska Zygmunta Mik.ołowskiego (Teodor Tomasz Jeż). Była to nietypowa organizacja, która miała poderwać Polaków do powstania. Nastroje zmieniły się po powstaniu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /10 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

  Początki polskiego komunizmu wywodzą się Z ruchu socjalistycznego, który wykazywał dwie tendencje:

  l. Socjalizm narodowy na czele z Limanowskim

  Ruch internacjonalistyczny z Waryńskim na czele. To z niego wyłoniły się partie komunistyczne.

  W 1882 r. powstał I Proletariat z Waryńskim na czele...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl i polityka obozu J. Piłsudskiego do 1935 r. - ideologia państwa idea międzymorza i prometeizm

  Idee niepodległości i walki zbrojnej suwerenne państwo polskie odnowił po upadku powstania styczniowego ruch socjalistyczny. Po kilkudziesięciu latach ich upowszechniania zaczął wyłaniać się z niego nowy obóz polityczny. Jego początki sięgają rewolucji 1905-1907 r., kiedy to wokół przywódcy PPS - J...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 954

  praca w formacie txt

Do góry