Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Wojciech Korfanty

  Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawka obecnie Siemianowice Śląskie, zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) – przywódca niepodległościowy Górnego Śląska, związany z Chrześcijańską Demokracją oraz Ruchem Narodowym. Przez historyków oceniany niejednoznacznie: w Polsce jako bohater walczący o polskość...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wincenty Witos

  (urodzony 22 stycznia 1874 w Wierzchosławicach - k. Tarnowa - zmarł 31 października 1945 w Krakowie) polski polityk, wybitny działacz ruchu ludowego.Od 1895 roku działał w galicyjskim Stronnictwie Ludowym. Od roku 1913 w wyniku rozłamu w ruchu ludowym został przywódcą partii politycznej Polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Balicki

  ur. W 858 roku w Lublinie; pochodzi ze sfery drobnomieszczańskiej; umarł w Petersburgu w 1916 roku; swą działalność rozpoczął od ruchu socjalistycznego; wstąpił do Gminy Socjalistów Polskich w Rosji. W 1980 wrócił do Warszawy, gdzie stanął tym razem na czele Giiny Socjalistów Polskich ( donosili na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roman Dmowski

  ur. 9 VIII 1864 – 2 I 1939, urodzony we wsi Kamionek na Pradze w Warszawie. Matka i ojciec pochodzili ze zubożałej szlachty, potem stracili praw szlacheckie. Ojciec był robotnikiem brukarskim. W 1881 roku Roman założył z kolegą tajne kółko uczniowskie pod nazwą "Strażnica", którego głównym zadaniem był...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /7 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch nacjonalistyczny w Polsce a kościół i religia

  Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

  Po agresji niemieckiej na Polskę różne obozy zastanawiały się nad przyczyną klęski wrześniowej. Komuniści zarzucali winę obozowi rządzącemu przed 1939, obozowi piłsudczykowsko sanacyjnemu. Był to najczęstszy argument wysuwany przez komunistów, zwłaszcza po utworzeniu polskiej Partii Robotniczej w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany federacyjne ruchu emigracyjnego polskich ugrupowań politycznych w latach okupacji

  Głównym zadaniem rządu Sikorskiego było utrzymywanie ciągłego kontaktu z narodem polskim, walczącymi w obronie ojczyzny Polakami oraz dyplomatyczne akcje protestacyjne przeciw okupantowi. Rząd uznawał za konieczność aktywną walkę przy boku Francji i Wielkiej Brytanii przeciwko Hitlerowi i jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

  Już od pierwszych dni okupacyjnych polityka niemiecka napotykała spontaniczny opór ludności polskiej. Już w okresie następnych kilku miesięcy powstały dziesiątki konspiracyjnych organizacji politycznych i militarnych. Przez cały okres okupacji działało ich kilkaset. Po klęsce Francji, przystąpiono do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stronnictwo Narodu w latach okupacji, jego założenia programowe i działalność organizacyjna oraz wojskowa

  Stronnictwo Narodowe staje się wielką partią opozycyjną w stosunku do rządu w okresie rozwiązania Obozu Wielkiej Polski, gdzie do SN wstępują szeregi działaczy z tego ugrupowania. Posiada unormowaną i zwartą ideologię: szczególna rola katolicyzmu w życiu społecznym, idea Polski katolickiej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ugrupowań sanacyjnych w latach okupacji

  Po przegranej kampanii wrześniowej działacze sanacji stali się celem ostrej krytyki i byli odsuwani od stanowisk państwowych w rządzie polskim na emigracji. Wybuch II wojny światowej zakończył istnienie sanacji jako wpływowego obozu politycznego, choć niektórzy jej przedstawiciele brali aktywny udział w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt

Do góry