Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Problem granic Polski w latach okupacji, poszczególne koncepcje na ten temat

  Wszystkie ugrupowania i rządy emigracyjne były przekonane, że Polska musi odrodzić się w nowym kształcie terytorialnym i współtworzyć różne porozumienia międzynarodowe, by mogła odgrywać samodzielną role w polityce światowej. Projekty i propozycje terytorialne uzasadniano różnymi argumentami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm i jego charakter w Polsce. Stanowisko do tego problemu poszczególnych obozów politycznych

  Zaostrzenie się antagonizmów narodowościowych było jednym ze skutków wielkiego kryzysu ekonomicznego. Radykalizujące środowiska chłopskie, młodzieżowe i robotnicze winą za swoje trudne położenie obwiniały antypolską działalność mniejszości narodowych, zwłaszcza żydowskich. Sprzyjała temu niska...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

  Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze. Zastanawiały się nad przyczynami i istotą wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w drugiej dekadzie RP. Stawiały pytania o przyszłość kapitalizmu w Polsce i wybór odpowiedniego ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

  Zwolennicy zachowania kapitalistycznego systemu kreślili wizję niedemokratycznej struktury państwa, a jego przeciwnicy opowiadali głównie się za demokratycznym ustrojem. Obóz rządzący po kilkunastu latach walki z demokracją parlamentarną doprowadził do zniesienia zasady suwerenności narodu i podziału...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

  Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

  Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

  Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem granic w latach formowania się II RP

  Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Piłsudski

  1867-1935 na Litwie w Żuławie, gdzie ojciec miał majątek, chodził do gimnazjum rządowego; nienawidził Rosji; studiował medycynę w Charłowie, gdzie wprowadzono go do kółka Narodna Wola-kółko konspiracyjne; w 1887 uczestniczył w zamachu na cara i trafił na zesłanie na Sybir na 5 lat; gdzie spotkał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesław Piasecki

  Polski polityk nacjonalistyczny, prawnik, oficer wojskowy, twórca Stowarzyszenia PAX, członek Rady Państwa w PRL-u. Był jednym z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego a następnie po rozłamie, przywódcą Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. We wrześniu 1939 brał udział w Wojnie Obronnej jako dowódca...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władysław Eugeniusz Sikorski

  (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym pod Mielcem - zm. 4 lipca 1943 w Gibraltarze), polski dowódca wojskowy i Wódz Naczelny, a w latach 1939-1943 premier Polskiego Rządu na Uchodźstwie.organizator Związku Walki Czynnej we Lwowie w 1908. Celem ZWCz było przygotowanie powstania zbrojnego w zaborze rosyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Jan Paderewski

  (ur. 6 lub 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) wybitny pianista, kompozytor, polityk, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.Po wybuchu I wojny światowej, zaczął prowadzić działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt

Do góry