Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - Nauka prawa międzynarodowego

  a. w centrum rozważań nad stosunkami między państwami i prawem regulującym te stosunki w średniowiecznej nauce stała wojna,

  b. chrześcijańska koncepcję wojny sprawiedliwej rozwinął św. Augustyn (wojna usprawiedliwiona względami moralnymi); teologowie średniowieczni rozwijali koncepcje wojny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - Rozwój kontaktów międzynarodowych

  a. rozwinięcie szczególnych form kontaktów pomiędzy państwami (synody i sobory kościelne, na których omawiano najważniejsze zagadnienia polityki międzynarodowej średniowiecza; uważa się je za prototyp konferencji międzynarodowych; oprócz osób duchownych uczestniczyły z nich także władcy świeccy)

  b...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - Stosunki z państwami muzułmańskimi

  a. Chrześcijańska Europa pozostawała w okresie średniowiecza w stanie nieustannej wojny z państwami islamu. Prowadzone były wyprawy krzyżowe mające na celu odzyskanie Ziemi Świętej. Wezwanie papieża do świętej wojny było równoznaczne z ogłoszeniem pokoju bożego miedzy państwami europejskimi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - „Rodzina narodów chrześcijańskich”

  okres średniowiecza nie sprzyjał rozwojowi stosunków międzynarodowych ani prawa regulujących te stosunki;

  struktura międzynarodowego układu średniowiecznego składała się z państw o ustroju monarchii stanowej, powstało kilka państw o podobnych ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Starożytność

  Typy historyczne PM odpowiadają poszczególnym epokom. Treść i cechy PM pozostają w ścisłej zależności od systemu politycznego i gospodarczego, jaki wykształcił się w wyniku rozwoju historycznego.

  „klasyczne prawo międzynarodowe” – typ historyczny, który wykształcił się w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /5 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne

  MONIZM A DUALIZM

  Teorie określające wzajemne relacje PM do wewnętrznego:

  Teoria monistyczna – PM i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny, w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchicznym.

  monizm z prymatem prawa wewnętrznego,

  monizm z prymatem prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /3 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota Prawa Międzynarodowego

  DEFINICJA - zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych.

  - spory dotyczące definicji – rozbieżności dotyczące podmiotowości, źródeł i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /7 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa

  ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe

  ogół niesuwerennych podmiotów, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działania na płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /3 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

  KONSERWATYZM II wojna światowa zadała cios konserwatystom, zniknęła warstwa ziemiańska. Odrodzenie tego ruchu w Polsce nastąpiło w latach ’70. W nowoczesnym konserwatyzmie istnieją 3 odłamy: 1. Demokratyczno- Państwowy, 2. Elitarystyczno-Narodowy, 3. Konserwatyzm Liberalny

  *1979 r. powstał Ruch Młodej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model gospodarczy Polski w latach PRL-u

  Po II w.św. przed twórcami polskiej myśli politycznej, z wyjątkiem komunistów, stało trudne zadanie. Nie widziano możliwości urzeczywistnienia przedwojennego wzorca ustrojowego, brały to pod uwagę instytucje rządowe w Polsce i wspierające je ugrupowania polityczne. Również w powojennej słabo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 798

  praca w formacie txt

Do góry