Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

  Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw. (rzeki wielonarodowe płyną przez kilka państw, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

  W 1958r. zakończono prace zawiązane z demarkacją granicy polsko-czechosłowackiej i 13 czerwca 1958r. podpisano stosowną umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

  Decyzje konferencji poczdamskiej. W umowie z 2 sierpnia 1945r. zadecydowane, że niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry, do miejsc gdzie wpada zachodnia Nysa i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

  Granica polsko-radziecka. Została ukształtowana w wyniku umowy poczdamskie, oraz jałtańskiej z 11 lutego, 1945r. gdzie ustalono, że powinna przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od 5-8 km na korzyść Polski i potwierdzono to umową dwustronną z 16 sierpnia 1945r. i poczdamskiej, oraz umów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Nienaruszalność granic

  Deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Administracja granicy państwowej

  Przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej.

  Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Demarkacja granicy państwowej

  Ma na celu szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwowej w terenie. Przeprowadzana jest przez komisję mieszaną i opiera się na dokumentach z procesu delimitacji. Uwzględnia się zachowanie niezbędnych warunków dla prowadzenia gospodarki rolnej oraz nie przeprowadzanie granicy przez miasta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Delimitacja granicy państwowej

  To ustalenie przebiegu granicy państwowej i obejmuje sporządzenie opisu granicy oraz naniesienie jej przebiegu na mapę o stosunkowo małej skali np. 1:1000 000 – dokumenty te stanowią podstawę do przeprowadzenia demarkacji. Delimitacja powinna być kompletna, precyzyjna i dokładna.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Pojęcie i rodzaje granic

  Definicja. Granicę linearną zawdzięczamy rewolucji francuskiej, gdyż tak rozumiana była w traktatach zwieranych przez Francję w latach 1797 i 1801. Granica jest to linia, a ściślej płaszczyzna, w obrębie, której zawiera się terytorium państwowe; oddziela ona je od terytorium innego państwa.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata terytorium państwowego - Utrata terytorium

  Sposoby utraty terytorium. Prawo międzynarodowe zna tyle samo sposobów nabycia, co utraty terytorium. A więc cesja, zasiedzenie może być sposobem nabycia jak i utraty terytorium. Efektywna okupacja ma odpowiednik porzucenia, a przyrost – zmniejszeniu itp. Zwykle, jeśli jedno państwo nabywa terytorium to inne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt

Do góry